Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
23 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Tomaszów Maz. znak: PNIK-I.4131.744.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXI/177/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego „Przystań kajakowa w Smardzewicach”,
21 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.730.2020 z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/248/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża na terenie Gminy Andrespol,
21 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Burzenin znak: PNIK-I.4131.755.2020 z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Burzenin na lata 2020-2025” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Burzenin,
21 października 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Rawa Maz. znak: PNIK-I.4131.746.2020 z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4,
20 października 2020 Zawiadomienie do Rady Powiatu Opoczyńskiego znak: PNIK-I.4131.748.2020 z dnia 20 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/198/20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego na rzecz Gminy Białaczów,
20 października 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Tryb.znak: PNIK-I.4131.737.2020 z dnia 20 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/384/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
20 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Kleszczów znak: PNIK-I.4131.742.2020 z dnia 20 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/306/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
20 października 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: PNIK-I.4131.738.2020 z dnia 20 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/385/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
18 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.735.2020 z dnia 18 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/246/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu,
18 października 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Andrespol znak: PNIK-I.4131.675.2020 z dnia 18 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/246/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 25 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu,
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-10-30)
Liczba odwiedzin: 109190
Data aktualizacji: 2020-10-30 14:31:35