Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Rawa Mazowiecka, PNIK-I.4131.747.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV.152.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obszarów wsi: Rossocha i Soszyce
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Rawa Mazowiecka, PNIK-I.4131.747.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV.152.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obszarów wsi: Rossocha i Soszyce.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Sędziejowice, znak: PNIK-I.4131.766.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXII/170/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, znak: PNIK-I.4131.760.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXI/172/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin w gminie Tomaszów Mazowiecki.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy w Dobroniu, PNIK-I.4131.769.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/144/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.770.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXX/187/20 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr DP 3502E w obrębie geodezyjnym Raciszyn, Zalesiaki w gminie Działoszyn.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Tomaszów, znak: PNIK-I.4131.771.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXI/174/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki.
26 października 2020 Zawiadomienie Rady Gminy Nowosolna, znak: PNIK-I.4131.773.2020 z 26 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVIII/177/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb Byszewy.
23 października 2020 Zawiadomienie Rady Powiatu Skierniewickiego, znak: PNIK-I.4131.722.2020 z 23 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XXI/119/2020 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku.
23 października 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: PNIK-I.4131.763.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/382/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pereca, Garncarskiej, Jerozolimskiej, M. Skłodowskiej – Curie i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-10-30)
Liczba odwiedzin: 109192
Data aktualizacji: 2020-10-30 14:31:35