Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
2 lipca 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.516.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/153/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom oświatowym Gminy Sulmierzyce przez Urząd Gminy w Sulmierzycach,
2 lipca 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.514.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/170/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu,
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-02)
Liczba odwiedzin: 108428
Data aktualizacji: 2020-07-02 11:39:59