Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
6 grudnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Przedborzu, znak: PNIK-I.4131.1014.2018 z 6 grudnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu z sesji Rady w dniu 21 listopada 2018 r.: - Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu - Nr I/2/18 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przedborzu - Nr I/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu - - Nr I/4/18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Przedborzu - Nr I/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przedborzu, - Nr I/7/18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, - Nr I/8/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przedborzu, - Nr I/9/18 w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich, - Nr I/10/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, - Nr I/13/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przedbórz.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2018-12-10)
Liczba odwiedzin: 104321
Data aktualizacji: 2018-12-10 10:34:31