Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Skierniewice, znak: PNIK-I.4131.831.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XI/80/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skierniewice na lata 2019 - 2023”
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Witonia, znak: PNIK-I.4131.830.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/67/19 Rady Gminy Witonia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witonia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Szczerców, znak: PNIK-I.4131.833.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/105/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Mokrej w Szczercowie
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Rokiciny, znak: PNIK-I.4131.834.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr IX/100/19 Rady Gminy Rokiciny z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Tuszynie, znak: PNIK-I.4131.836.2019 z dnia 19 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część terenu przy ul. Wacławów w Górkach Dużych
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Tuszynie, znak: PNIK-I.4131.838.2019 z dnia 19 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. nr 233/1, 233/2, 192/4, 192/7, 192/8 i części dz. 231 w Dylewie
20 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, znak: PNIK-I.4131.815.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich będących własnością Gminy Biała Rawska
20 września 2019 Zawiadomienie do Wójta Gminy Kluki, znak: PNIK-I.4131.778.2019 z dnia 19 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności zarządzenia Nr ROA 0050.73.2019 Wójta Gminy Kluki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach Pani Moniki Kowalskiej
17 września 2019 Zawiadomienie Rady Gminy Rawa Mazowiecka, znak: PNIK-I.4131.826.2019 z 13 września 2019 r.o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XII.70.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
17 września 2019 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, znak: PNIK-I.4131.814.2019 z dnia 16 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIII/82/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia Zarządowi Powiatu Piotrkowskiego zasad przy organizowaniu oraz nadzorze nad działalnością podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Piotrkowski
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-09-20)
Liczba odwiedzin: 105845
Data aktualizacji: 2019-09-20 14:39:16