Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
31 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Wodzierady znak: PNIK-I.4131.298.2021 z dnia 30 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Wodzierady z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego
29 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi znak: PNIK-I.4131.295.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XL/1224/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2021 - 2025
29 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Żychlinie znak: PNIK-I.4131.297.2021 z dnia 29 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXII/167/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żychlin na lata 2021-2025
28 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Pabianice znak: PNIK-I.4131.294.2021 z dnia 28 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz,
26 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Żychlinie znak: PNIK-I.4131.239.2021 z dnia 26 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXII/163/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2021 rok”
25 marca 2021 Zawiadomienie Rady Gminy Brójce, znak: PNIK-I.4131.289.2021 z 25 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/218/21 Rady Gminy Brójce z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kotliny – rejon Kotlinki.
25 marca 2021 Zawiadomienie Rada Gminy Głuchów, znak: PNIK-I.4131.291.2021 z 25 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/189/2021 Rady Gminy Głuchów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe.
24 marca 2021 Zawiadomienie Rady Gminy Drużbice, znak: PNIK-I.4131.284.2021 z 24 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/244/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 25 lutego 2021 r. w prawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach.
23 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Zduńska Wola znak: PNIK-I.4131.280.2021 z dnia 22 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Mostki gmina Zduńska Wola
22 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Rozprza znak: PNIK-I.4131.276.2021 z dnia 22 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/11/2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-31)
Liczba odwiedzin: 114340
Data aktualizacji: 2021-03-31 15:49:13