Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
18 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Wartkowice znak: PNIK-I.4131.675.2020 z dnia 18 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/169/2020 Rady Gminy Wartkowice z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Watkowice
17 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Daszyna, znak: PNIK-I.4131.662.2020 z dnia 17 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/128/2020 Rady Gminy Daszyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Krężelewice, Osędowice i Sławoszew,
17 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Bełchatów, znak: PNIK-I.4131.672.2020 z dnia 17 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXV/184/2020 Rady Gminy Bełchatów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bełchatów na lata 2020 - 2025,
16 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Wartkowice znak: PNIK-I.4131.661.2020 z dnia 16 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/166/2020 Rady Gminy Wartkowice z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wartkowice
16 września 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Opocznie, znak: PNIK-I.4131.664.2020 z dnia 16 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXII/241/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
16 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Rusiec, znak: PNIK-I.4131.665.2020 z dnia 16 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIII/185/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Annolesie, Antonina, Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice, Kuźnica, Mierzynów, Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa,
16 września 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Opocznie , znak: PNIK-I.4131.664.2020 z dnia 16 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXII/241/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
15 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Cielądz , znak: PNIK-I.4131.651.2020 z dnia 15 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVI/119/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Cielądz,
14 września 2020 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łasku , znak: PNIK-I.4131.638.2020 z dnia 14 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIII/292/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
14 września 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Daszyna , znak: PNIK-I.4131.662.2020 z dnia 14 września 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVII/128/2020 Rady Gminy Daszyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Daszyna, Krężelewice, Osędowice i Sławoszew
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-18)
Liczba odwiedzin: 108965
Data aktualizacji: 2020-09-18 13:17:48