Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)
Dodatkowe informacje:

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Na podstawie art. 15 tej ustawy Wojewoda Łódzki prowadzi rejestr świadczących usługi na obszarze województwa łódzkiego tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza, który do wniosku o wpis do rejestru dołącza oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 rozporządzenia, wpisany do rejestru tłumacz powiadamia Wojewodę o każdej zmianie podlegających wpisowi do rejestru danych.

Przedmiotowy rejestr stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze do wykonywania przepisów ustawy o języku migowym. Brak wpisów w rejestrze nie zwalnia organów administracji publicznej z realizacji świadczenia usług tłumacza.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Akty prawne
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-07-05)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-12-21)
Liczba odwiedzin: 102198
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58