Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Nadzór nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań określonych w ustawach: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Dodatkowe informacje:

Wojewoda Łódzki sprawuje nadzór na terenie województwa łódzkiego nad działalnością 177 urzędów gminy w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 5 ust. 2) i w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (art. 9 ust. 1), a także nad działalnością 161 urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 11 ust. 1) oraz zadań wykonywanych przez kierowników urzędów stanu cywilnego wynikających z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (art. 14 ust. 2).

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2016-12-02)
Liczba odwiedzin: 57002
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53