Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierowników urzędów stanu cywilnego w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
Dodatkowe informacje:Odwołania składa się za pośrednictwem organu wydającego decyzję (Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).
Wymagane dokumenty:

Odwołanie

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:1 miesiąc (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) od dnia otrzymania odwołania.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Miejsce składania wniosku:Urząd Stanu Cywilnego, którego Kierownik wydał decyzję w pierwszej instancji.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2014-05-21)
Liczba odwiedzin: 57004
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53