Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Rozpatrywanie odwołań od decyzji prezydentów, burmistrzów i wójtów w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Dodatkowe informacje:

Odwołania składa się za pośrednictwem organu wydającego decyzję (Prezydenta, Burmistrza, Wójta)

Wymagane dokumenty:

Odwołanie

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:1 miesiąc (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) od dnia otrzymania odwołania.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Miejsce składania wniosku:Urząd Miasta, Urząd Gminy i Miasta, Urząd Gminy
Liczba odwiedzin: 57007
Data aktualizacji: 2020-01-13 10:23:53