Wyszukiwarka spraw

Tytuł sprawy:Informacja dotycząca trybu postępowania w sprawie zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
Dodatkowe informacje:

Obywatel polski, który zrzeka się obywatelstwa polskiego, traci obywatelstwo polskie po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego następuje na wniosek obywatela polskiego, a w przypadku małoletniego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.


Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym, za pośrednictwem wojewody lub konsula. Wniosek wraz z dokumentami przekazywany jest do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  Wzór formularza dostępny jest w zakładce formularze wniosków.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia.

 Klauzula informacyjna RODO - zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wymagane dokumenty:
  • wniosek,
  • akt urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • akt małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • posiadane dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie wnioskodawcy,
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  • fotografie osób objętych wnioskiem (fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyglądem twarzy i z zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
  • informacja o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza jej terytorium,
  • w przypadku gdy wniosek obejmuje małoletniego; akt urodzenia i informacja, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego.
Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Termin załatwienia sprawy nie jest określony w przepisach
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Miejsce składania wniosku:Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pok. 011 (budynek E, parter)
(środa, czwartek, piątek: 9:00-14:00, po uprzedniej rezerwacji wizyty na stronie:
http://www.rezerwacje.lodzkie.eu/
Telefon:

(+48) 42 664-17-58
(+48) 42 664-17-85

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2012-08-14)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-30)
Liczba odwiedzin: 79365
Data aktualizacji: 2020-12-21 09:52:58