Inne urzędy w województwie łódzkim

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny
 al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
 tel.: (+48) 42 675-67-00, 42 675-67-10
Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź
 tel.: (+48) 42 253-84-00, 42 253-84-01
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-spożywczego – Zakład Jakości Żywności
 ul. Kopernika 15/17, 90-503 Łódź
 tel.: (+48) 42 636-92-11
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
 tel.: (+48) 42 616-27-45
Izba Celna w Łodzi
 ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź
 tel.: (+48) 42 638-82-22
Izba Skarbowa w Łodzi
 al. Kościuszki 83, 90-436 Łódź
 tel.: (+48) 42 254-70-00
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
 tel.: (+48) 42 275-40-03
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Łodzi
 ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź
 tel.: (+48) 42 683-11-53
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
 ul. Praussa 4, 94-203 Łódź
 tel.: (+48) 42 634- 91-33, 42 664-80-50
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi
 ul. Smutna 21, 91-729 Łódź
 tel.: (+48) 42 675-00-20
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-04-03)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2019-08-21)
Liczba odwiedzin: 81211
Data aktualizacji: 2019-08-21 11:46:39