Wykaz formularzy dostępnych w serwisie

Rodzaj dokumentu:
Lp.Nazwa sprawy
1.
Informacja dotycząca wymaganych dokumentów Informacja dotycząca wymaganych dokumentów (19 KB)
2.
Jak zarejestrować ZOZ Jak zarejestrować ZOZ (122 KB)
3.
Archiwum zlikwidowanych przedsiębiorstw - wydawanie zaświadczeń
Wykaz przedsiębiorstw, których akta znajdują się w archiwum ŁUW Wykaz przedsiębiorstw, których akta znajdują się w archiwum ŁUW (101.35 KB)
4.
Ordery i odznaczenia państwowe
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów (125.62 KB)
5.
Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz prowadzenie rejestrów ww. decyzji
Klauzula informacyjna - dec. lokalizacyjne Klauzula informacyjna - dec. lokalizacyjne (225.03 KB)
6.
Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
Klauzula informacyjna - dec. lokalizacyjne Klauzula informacyjna - dec. lokalizacyjne (225.03 KB)
7.
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 ze zmianami)
Karta informacyjna Karta informacyjna (40.5 KB)
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-04-04)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2018-11-19)
Liczba odwiedzin: 119201
Data aktualizacji: 2018-11-19 15:24:58