Tablica ogłoszeń

14 czerwca 2019
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS"

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.„Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS”. Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe, które złożyły łącznie trzy oferty programowe.

Z uwagi na wyrównane oceny formalne i merytoryczne poszczególnych organizacji pozarządowych, członkowie komisji konkursowej zaproponowali, aby przyznać dotację na realizację wszystkich trzech projektów.

Ze względu na fakt, że przeznaczona na ten cel wartość dotacji tj. 62.000,00 zł nie pozwala na dofinansowanie trzech projektów w wysokości 100%  ich wnioskowanej kwoty dotacji, uznano, że zgłoszone organizacje pozarządowe otrzymają po ok. 83 % wysokości ich wnioskowanej kwoty dotacji.

W związku z powyższym środki przeznaczone na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS” w kwocie 62.000 zł rozdysponowano w całości.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku – Wyniki konkursu HIV/AIDS 2019 wraz z wykazem organizacji pozarządowych - zaakceptowane przez Wojewodę Łódzkiego.
 

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2019-06-14)
Liczba odwiedzin: 1341020
Data aktualizacji: 2021-03-31 14:53:24