Tablica ogłoszeń

7 czerwca 2019
Informacja o wynikach konkursu – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 2019

Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”.

Do konkursu przystąpiło 13 podmiotów, które złożyły łącznie 13 ofert programowych. Dotacje zostały przyznane na realizację 12 projektów.

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, dotacje przyznano wg następujących zasad:

-          oferty, które uzyskały 20pkt – dotacja w wysokości ok. 77% wnioskowanej kwoty,

-          oferty, które uzyskały 19-18 pkt – dotacja w wysokości ok. 70% wnioskowanej kwoty.

Środki przeznaczone na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” w kwocie 140.000 zł rozdysponowano w całości.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2019-06-07)
Liczba odwiedzin: 1357989
Data aktualizacji: 2021-03-31 14:53:24