Tablica ogłoszeń

4 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wieruszowie znak: PNIK-I.4131.229.2021 z dnia 4 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów,
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-04)
Liczba odwiedzin: 1277859
Data aktualizacji: 2021-03-31 14:53:24