Tablica ogłoszeń

2 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi, złożony 05.01.2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 486, na odcinku od km 25+000 do km 25+644 w Działoszynie.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-02)
Liczba odwiedzin: 1277874
Data aktualizacji: 2021-03-31 14:53:24