Tablica ogłoszeń

24 sierpnia 2020
Komunikat Wojewody Łódzkiego - Prezes Rady Ministrów ogłasza nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Wojewoda Łódzki uprzejmie informuje, iż na podstawie § 11 ust. 1 uchwały Rady Ministrów Nr 102 z dn. 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP poz. 662)

Prezes Rady Ministrów ogłasza

nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ogłoszenie nr 1/2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało zamieszczone na stronach BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rzadowy-fundusz-inwesty/7827,Ogloszenia-Prezesa-Rady-Ministrow-o-naborze-wnioskow-o-wsparcie-dla-jednostek-sa.html

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.
O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków:

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Skarbnika oraz Kierownika jednostki samorządu terytorialnego należy składać

w terminie od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap na adres skrytki podawczej:  /lodzuw/skrytka

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Infolinia RFIL

Ogólnopolska infolinia o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych ...

Wszelkie niezbędne informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na uruchomionej przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolskiej infolinii pod numerami telefonów:

732 122 500 lub 22 484 84 84

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Po wybraniu odpowiedniej opcji, dzwoniący są bezpośrednio przekierowywani do wydzielonej grupy konsultantów, zajmującej się udzielaniem odpowiedzi dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W przypadku pytań skomplikowanych, wykraczających poza zakres wiedzy konsultantów, pytania będą kierowane do ekspertów, którzy przygotują w tym zakresie stosowna odpowiedź.

Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-08-24)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-08-28)
Liczba odwiedzin: 1139133
Data aktualizacji: 2020-10-30 14:35:47