Tablica ogłoszeń

31 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że wniosek złożony 1.04.2020 r., uzupełniony 14.04.2020 r., przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 130/7 i 132/1 położonych w obrębie B-44 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w terminie do 31.07.2020 r., z uwagi na trwającą procedurę przeprowadzania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-31)
Liczba odwiedzin: 1035328
Data aktualizacji: 2020-08-13 19:43:21