Tablica ogłoszeń

30 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna od km 55+274,12 do km 56+272,13, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 138/20 z 17.07.2020 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 31.08.2020 r.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-30)
Liczba odwiedzin: 1035336
Data aktualizacji: 2020-08-13 19:43:21