Tablica ogłoszeń

30 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 27.04.2020 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 54/1, 56, 55/1, 79/2, położonych w obrębie B-6 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej oceny oddziaływania na środowiskowo. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 27.09.2020 r.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-30)
Liczba odwiedzin: 1035367
Data aktualizacji: 2020-08-13 19:43:21