Tablica ogłoszeń

26 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 4 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał postanowienie nr 46/2020 odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice nr 1/2019 z 30 grudnia 2019 r. znak: AB.6740.464.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Prezydentowi Miasta Skierniewice na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1310E dla zadania: „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic: Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach”, natomiast 22 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 167/2020 uchylającą w części projekt budowlany, stanowiący załącznik do ww. decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice, orzekającą w tym zakresie o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego, równocześnie utrzymując w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2020-06-26)
Liczba odwiedzin: 975920
Data aktualizacji: 2020-07-02 10:07:49