Tablica ogłoszeń

Miesiąc:
12 listopada 2019
Wojewoda Łódzki zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 8/2019 z 14 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – polegającej na budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego z przystankiem osobowym Łódź Polesie przy ul. Ogrodowej w Łodzi, woj. łódzkie.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-02-25)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-11-13)
Liczba odwiedzin: 751384
Data aktualizacji: 2019-11-13 13:16:06