Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-08-20)
Liczba odwiedzin: 10506
Data aktualizacji: 2019-08-20 10:07:20