Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-06-14)
Liczba odwiedzin: 9436
Data aktualizacji: 2019-06-14 09:34:09