Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-03-31)
Liczba odwiedzin: 20083
Data aktualizacji: 2021-03-31 14:54:50