Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-10-16)
Liczba odwiedzin: 11395
Data aktualizacji: 2019-10-16 15:50:17