Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2019-12-13)
Liczba odwiedzin: 12430
Data aktualizacji: 2019-12-13 15:33:20