Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-04-19)
Liczba odwiedzin: 8544
Data aktualizacji: 2019-04-19 00:15:28