Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Jolanta Kowalik - Gęsiak (2020-03-30)
Liczba odwiedzin: 14595
Data aktualizacji: 2020-03-30 16:52:11