Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę.

Miesiąc:
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2017-01-19)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-18)
Liczba odwiedzin: 17129
Data aktualizacji: 2020-09-18 14:05:13