PrawoDo zakresu działań Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli należą w szczególności: sprawy z zakresu obsługi prawnej wojewody i urzędu, organizacja urzędu, prowadzenie spraw pracowniczych pracowników urzędu i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego, sprawy skarg i kontroli.

więcej »Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r., Ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002 r., Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Ustawa o przepisach wprowadzających ustawy...

więcej »Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty...

więcej »

 

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-04-06)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2011-04-06)
Liczba odwiedzin: 16441
Data aktualizacji: 2011-04-06 16:10:57