Wykaz zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wykaz zgłoszeń

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 415/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 26.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji ul. Krakowskie Przedmieście, dz. 494/3, obr. 18 Sieradz, gm. Sieradz, pow. sieradzki
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej śr/ciśn do 0,5 MPa
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 414/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
4. Adres inwestycji Zduńska Wola Działki nr ew. 186/8, 186/9, 186/10, ob. nr 6, gm. Zduńska Wola
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-29 do K-30 w Zduńskiej Woli."
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 413/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 26.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130
4. Adres inwestycji Kuźnica Skakawska - gm. Wieruszów; Jednostka 101807_5; 0006; nr ewid. gruntów 1600/1, 1599/1, 1598/1, 1597/1, 1596/1, 1595/1, 1594/1, 1593/1, 1592/1, 1591/1, 1590/1, 1589/1, 1588/1
5. Opis projektowanego obiektu
budowa linii elektroenergetycznej 0,4 kV - kablowej w m. Kuźnica Skakawska
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 412/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
4. Adres inwestycji Zduńska Wola Działki nr ew. 186/8, 186/9, ob. nr 6, gm. Zduńska Wola
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-30 do K-32 w Zduńskiej Woli."
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 411/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
4. Adres inwestycji Zduńska Wola Działki nr ew. 186/7, 186/8, 186/22, ob. nr 6.
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-30 do K-31 w Zduńskiej Woli."
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 410/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
4. Adres inwestycji Zduńska Wola – Oś. Wodna Działka nr ew. 186/10, ob. nr 6.
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn. "Projekt budowlano-wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-29 do oś. Wodna w Zduńskiej Woli."
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 409/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.06.2020 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów
4. Adres inwestycji Działka 1967 obr. 1 Uniejów
5. Opis projektowanego obiektu
Kanalizacja wodociągowa w pasie drogi wojewódzkiej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 408/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 10.06.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Gmina Tomaszów Maz., obr. Kolonia Zawada - Dąbrowa, teren drogi ekspresowej S8, działki Nr ewid. 11/1, 13/5, 13/3
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 407/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 12.06.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polskie Koleje Państwowe S.A.
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 5/6 położonej w obrębie 0015 Rogów, gm. Rogów, pow. brzeziński, woj. łódzkie
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci i przełączy wod-kan, elektrycznych oraz teletechnicznych dla dworca modułowego IDS B w Rogowie
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 406/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 12.06.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polskie Koleje Państwowe S.A.
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 656, obr. 24 Wilkoszewice oraz nr 698, obr. 10 Gościnna w miejscowości Wilkoszewice, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci i przełączy wod-kan, elektrycznych oraz teletechnicznych dla dworca modułowego IDS A w Wilkoszewicach
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 405/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 04.06.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji m. Skierniewice, ul. Łódzka
Działki nr ewid. 95, 96/8, 96/10, ob. 106301 m. Skierniewice.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w m. Skierniewice.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 404/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 02 06.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Drużbice
4. Adres inwestycji Działka 43/9, 43/10 obr Drużbice, działka 608/1, 576/1, 232/1, 234/1, 231/1 obr Kolonia Drużbice
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 403/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 29.05.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 16, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Poddębice, DK - 72, działka nr ewid. 229/1, obr. 0008 i nr ewid. 47, obr. 0009.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 402/DM
2. Data wpływu zgłoszenia 21.05.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora DUON Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
4. Adres inwestycji Krośniewice, ul. Słoneczna dz. ewid. Nr 72/1, 70/6, 70/3, obręb Morawce - Krzewie
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE DN63.
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.06.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 401/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 13.05.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz. Działka nr ewid. 273, ob. 0009 Dąbrówka Wielka.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (od 10 kPa do 0,5 MPa) Ø 225 mm PE w m. Dąbrówka Wielka,
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 03.06.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 400/DM
2. Data wpływu zgłoszenia 10.04.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26-332 Sławno
4. Adres inwestycji Prymusowa Wola, Działka o nr ewid. 64, obręb 0022 gm. Sławno
 
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno.
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 399/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA – Operator S.A., 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106.
4. Adres inwestycji Miasto Kutno, działka Nr ewid. 284/2, obr. 0002 Grunwald.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN w ul. Grunwaldzkiej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 398/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 08.04.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA – Operator S.A., 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 106.
4. Adres inwestycji Miasto Kutno, działka Nr ewid. 1, obr. 0003 Sklęczki.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN w ul. Grunwaldzkiej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 397/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 08.04.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w
Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Ul. Zachodnia, działka nr ew. 73, obr. 1, nr ew. 331, obr. 7, ul. Kościuszki, działka nr ew. 334/2obr. 7, nr ew. 108, obr. 6, gmina Zelów.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90 PE
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 396/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 25.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 263/1, obr. Woźniaków, gm. Kutno – w pasie drogowym DK 92
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kablowej sieci niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wzniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 395/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 26.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 135/2, obr. 1 Bełchatów, ul. Grabowa
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 74
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.04.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 394/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 24.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Dz. nr ewid. 180, obr. Chechło Pierwsze, gmina Dobroń
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.04.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 393/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 13.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Łódź ul. Rokicińska, teren PKP, działki Nr ewid. 371/7, 371/13, 371/14, 119/54, 119/53, 119/52, obr. W-40.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 392/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 12.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Grabica
4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1 (droga wojewódzka nr 473), obręb Kolonia Szydłów, gm. Grabica
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 391/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 12.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Grabica
Grabica 66, 97-306 Grabica
4. Adres inwestycji Twardosławice, gm. Grabica Dz. o nr ewid.:
74, obręb 33 Twardosławice, 48, obręb 24 Majków Mały.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.04.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 390/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 114/22, 114/23, 114/24, 114/25, 114/41, 114/66, 114/77 obr. G-24, Łódź ul. Pabianicka
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 01.04.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 389/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział łódź
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 7/1, 138,145/1, obr. 2 Anielin Swędowski, gm. Stryków, pow. zgierski
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 389/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 05.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi , ul. Targowa 18, 90-042 Łódź,
4. Adres inwestycji Bełchatów, ul. Czapliniecka, obr. 8 Bełchatów, działka nr ew. 3/11, pas drogowy – DW nr 484,
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, PE Dn 125,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 388/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Witonia
4. Adres inwestycji Działka 304/3 obręb Witonia
5. Opis projektowanego obiektu
Sieć kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 388/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 04.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji działki ewidencyjne nr: 479/1, 478, 477/1, obręb 0001, gm. Rawa Mazowiecka w pasie drogi krajowej nr 72 oraz drogi wojewódzkiej nr 707
5. Opis projektowanego obiektu
budowa sieci elektroenergetycznej kablowej YAKXS 4x120 mm2 na odcinku 100 m – przejście w poprzek DK nr 72 oraz wzdłuż DW nr 707
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 25.05.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 387/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ostrówek
4. Adres inwestycji dz. 1321/1, obr. 17 Okalew, gm. Ostrówek, pow. wieluński; DK45
5. Opis projektowanego obiektu
Rozbudowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 386/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład w Łodzi
4. Adres inwestycji ul. Kuropatwińskiej, dz. ewid. nr 257/9, obr. Z-129 Zgierz,
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 385/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Nowy Kawęczyn
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 50/2, obr. Nowy Dwór-Parcela, droga wojewódzka nr 707, gm. Nowy Kawęczyn
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 707
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 09.04.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 384/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 02.03.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 49/2, 54/2, 58, 151/6, obr. 0033 Topola Królewska
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii światłowodowej i gazociągu średniego ciśnienia z rur DN110 o długości 33,61 m.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu z 11.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 383/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 24.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 865/1 (droga wojewódzka nr 710) 14 Lutomiersk
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 382/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 20.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów, 99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13.
4. Adres inwestycji Uniejów, ul. Polna, działki nr ewid. 29/1 i 30, obręb 1, (droga wojewódzka nr 473),
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 381/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 24.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji działki ewidencyjne: nr 137, obręb 0009 Kiełmina, nr 351, obręb 0033 Zelgoszcz, gm. Stryków
w pasie drogi krajowej nr 71
5. Opis projektowanego obiektu
budowa sieci gazowej śr/c DN 125 mm PERC w pasie DK 71.
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 380/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 20.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 641/1 obr. 1 Uniejów, ul. Sienkiewicza
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Uniejowie
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 379/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 18.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 236/55. 236/64, obręb Z-129 miasto Zgierz
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa, wymiana oraz demontaż linii kablowych niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 378/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 14.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
4. Adres inwestycji Uniejów, działka Nr ewid. 474/1, obr. 0001 Uniejów, droga krajowa nr 72,
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 377/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 06.02.2020 r. (uzupełnienie zgłoszenia 14.02.2020 r.)
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Sławno
4. Adres inwestycji Kamień - dz. nr 891, ob. 0012, gm. Sławno.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno.
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.02.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 376/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 12.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 1243/4, obr. 12 Opoczno
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 05.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 375/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 11.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 395, 397/1, 21/13 (droga wojewódzka nr 705) w ulicy 1-go Maja w Skierniewicach
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 374/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 11.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 63, 126/1, 124/1, 123/1, 112/3, 508/3, 432/1, 433/5, obręb 0019 Ujazd
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej wzdłuż ul. Kościelnej, Mostowej i Tomaszowskiej w m. Ujazd
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 03.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 374/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Szczerców
4. Adres inwestycji Działki 495, 266/1, 266/2, 265/1, 264/1, 263/4, 263/6 262/1 obręb Grudna i 518/1 obręb Szczercowska Wieś gmina Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu
Sieć kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 374/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ZWiK „Wod-Kan” sp. z o.o. w Skierniewicach
4. Adres inwestycji Skierniewice, dz. 225/2 obręb 10, skrzyżowanie ul. Rawskiej (DW 707) z Al. Niepodległości (DW 705).
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 3.03.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 373/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 07.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Pabianice, ul. Kilińskiego, dz. nr 1/15,1/28,1/29, 15/13, 15/4,15/10, 15/11,15/12, obr. P-13 Miasto
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej N/C (do 10 kPa) fi110 PERC
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 372/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 31-01-2020 r.; korekta zakresu zgłoszenia: 4.02.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź
4. Adres inwestycji Bełchatów, ul. Wojska Polskiego; dz. 37/1, 38/1 obr. 17, dz. 34/2 obr. 16
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wzniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 371/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 31-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź
4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 118, obręb Dubie i działka nr ewid. 518/1, obr. Szczercowska Wieś (droga wojewódzka nr 480), gmina Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 370/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 29-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A.
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 156, obr. 0016 Łęka, gm. Piątek
w pasie drogi wojewódzkiej nr 703
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kablowej linii niskiego napięcia – 0,4 kV w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 703 w m. Łęka, gm. Piątek, pow. łęczycki..
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20 lutego 2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 369/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 31-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 16, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Tuszyn Dz. o nr ewid.: 139/1, 139/2, 138/1, 148, obręb 13 m. Tuszyn 381/1, 381/2, 381/3, obręb 14 m. Tuszyn
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia.
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.02.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 368/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 27-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 16, 90-042 Łódź.
4. Adres inwestycji Skierniewice, ul. Skłodowskiej - Curie, działka nr ewid. 15/1, obręb ewid. 003.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 367/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 27-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Murapol Projekt Sp. z o.o. 20 Sp. k.
4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 30/33, 30/27, 30/34, obr. W-23 Łódź
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 713
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 366/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 27-01-2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Murapol Projekt Sp. z o.o. 20 Sp. k.
4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 30/33, 30/27, 30/34, obr. W-23 Łódź
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 713
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 366/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 28.01.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kamieńsk
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 33/2 obręb 2 miasta Kamieńsk
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego w Kamieńsku
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.02.2020 r.
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 365/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 53, Gostynin
4. Adres inwestycji działki numer ewid. 1134/3, 790, 777/2, 788/2, 1171/5, 1170/2, 1161/1, 1162/1, 1162/1, 1163/1, 1160/2, 1157/2, 624, obr. 0001 Łęczyca
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Łęczyca
6. Data wniesienia sprzeciwu Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z 30.01.2020 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 364/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 17.01.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 139/1 obr. 4 Gospodarz, gm. Rzgów
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa i przebudowa sieci gazowej n/c
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 363/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 13.01.2020 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Złoczew
4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1/4 (droga wojewódzka nr 477), obręb 8 Złoczew, gm. Złoczew
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wieluńskiej
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23 stycznia 2020 r. wydano zaświadczenie z urzędu o niewniesieniu sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 361/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 24.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Szczerców
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 318/1 obr. Szczercowska Wieś; dz.ewid. nr 495, 266/2, 266/1, 265/1, 264/1 obr. Grudna, gm. Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 360/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 23.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji Działki o nr ewidencyjnych 7, ob. 4 M. Skierniewice.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej
nN 0,4 kV,
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.01.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 359/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 20.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działki o nr ewidencyjnych: 283/3, 286/1, 221/3, 42/1, 41/1, 40/3, 44/3 obręb Głuchów i 226/3, 227/6 obręb Kruszów (droga krajowa nr 12 w m. Głuchów i w m. Kruszów)
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.01.2020 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 359/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 20.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Ozorków ul. Maszkowska dz. 100/7, 38, obr. Ozorków 7, dz. 205/1,205/3, obr. Ozorków 10
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wzniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 358/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 19.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działki nr 136, 987, 977/3, 989/8, 1024/1, 1025/1, 1026/1, 1027/1, 1028/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/1, 1102/1, 1103/1, obręb Kurowice oraz działki nr 170/1, 83, 169/1, 228/1, 168/1, 167/1, 163/3, 162/1, 116/1, 91/1, 84/1, 85/1, 212/1, 86/1, obręb Karpin (droga wojewódzka nr 713), gm. Brójce
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 357/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 16.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Grabica
4. Adres inwestycji Działka nr 255 (droga wojewódzka nr 473), obręb 0009 Grabica, gm. Grabica
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa odcinak sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 356/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Sławomir Rajski
4. Adres inwestycji Działka ewidencyjna nr 128, obręb Żakowice, gm. Koluszki, pow. łódzki wschodni, w pasie drogi wojewódzkiej nr 716
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 716
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.12.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 355/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 10.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o., Gostynin
4. Adres inwestycji gm. Łęczyca, m. Topola Królewska, obr. 0033, dz. ewid. nr 33/1 oraz m. Chrząstówek, obr. 0006, dz. ewid. nr 175, 85, 52, 22; gm. Daszyna, m. Upale, obr. 0028, dz. ewid. nr 261 oraz m. Krężlewice, obr. 0013, dz. ewid. nr 82/1
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur DN225, DN250, DN315 wraz z linią światłowodową
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.12.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 354/HJ
2. Data wpływu zgłoszenia 04.12.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o., Gostynin
4. Adres inwestycji m. Łęczyca, obr. 0001, dz. ewid. nr 519, 549/2, 624; m. Topola Królewska, obr. 0033, dz. ewid. nr 290, 68, 49/2, 33/1
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur DN225 i DN315 wraz z linią światłowodową
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 25.12.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 353/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 20.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
Ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz.
4. Adres inwestycji Droga wojewódzka nr 713 - ulica Warszawska w Tomaszowic Mazowieckim. Działka nr 2, obręb nr 3.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy Wspólnej w Tomaszowie Maz. w zakresie włączenia w drogę wojewódzką nr 713- ulicę Warszawską.
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wzniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 352/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 14.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA – Operator S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
4. Adres inwestycji Miasto Kutno, działka Nr ewid. 66, obr. 0003 Sklęczki.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej średniego napięcia SN – 15kV w pasie drogi krajowej nr 92.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 351/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 18.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działki numer ewid. 185/1, 27, 28/1, 28/2, 121/3, 122/3, 123/4, obr. 21 Opoczno
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 726 Opoczno.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.12.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 350/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 13.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 351 obr. 33 Zelgoszcz; dz.ewid. nr 78/3 obr. 5 Dobra, gm. Stryków
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø250mm PE
6. Data wniesienia sprzeciwu Decyzja o umorzeniu postępowania – wycofanie wniosku przez inwestora
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 349/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 06.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu
4. Adres inwestycji Miasto Uniejów, obr 0001 Uniejów – Miasto,
dz. ewid. nr 44/3, 49/4, 1329/2,
w pasie drogi wojewódzkiej nr 473
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV w ramach zadania pn.:”Elektroenergetyczne przyłącze kablowe nN, wymiana istniejącej linii napowietrznej nN na linię kablową nN dla zasilania budynku mieszkalnego – jednorodzinnego w m. Uniejów ul. Wschodnia gm. Uniejów”.
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.11.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 348/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 5.11.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora AGAWA.PL Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działka nr 165 (droga krajowa nr 48), obręb 1 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ujezdzka
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 347/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 30.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto i Gmina Działoszyn
4. Adres inwestycji Działka nr 362 (droga wojewódzka nr 486), obręb 11 Szczyty, gm. Działoszyn
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 346.BH
2. Data wpływu zgłoszenia 02.08.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kamieńsk
4. Adres inwestycji dz. 8 obr. 1 m. Kamieńsk
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej NN do zasilenia oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 345/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 09.10.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz
4. Adres inwestycji Działki nr 70/2, 70/1 obr. Z-121, dz. nr 328 obr. Z-122 Zgierz (droga krajowa nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z przebudową przyłacza
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 344/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 01.10.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 139/1 i 139/2, m. Gospodarz, gm. Rzgów
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa i przebudowa sieci gazowej n/c
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.10.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 343/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasnik Harutyunyan
4. Adres inwestycji m. Ksawerów, ul. Łódzka oraz ul. Ksawerowska, dz. ewid. nr 1528/2, 2158
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej Ø125PE (ul. Łódzka) oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø90PE (ul. Łódzka i Ksawerowska)
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.10.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 342/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 26.09.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji m. Kruszów, gm. Tuszyn, ul. Wolborska, dz. ewid. nr 134/3 (gazociąg), 248/5 (przyłącze)
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu śr/c Ø90 PERC oraz przyłącza gazu śr/c Ø25mm PE
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.10.2019 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 341/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 24.09.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A. o/Kalisz
4. Adres inwestycji dz. 1594 Sokolniki 218/1 Kolonia Sokolniki
5. Opis projektowanego obiektu
Przebudowa oraz budowa sieci nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Przyjęte bez sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 340/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.09.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 1528/2, obr. Ksawerów, m. Ksawerów
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Ksawerowie
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 339/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 20.09.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Andrespol
4. Adres inwestycji Działka nr 208 i 2/15 obr. Kraszew, gmina Andrespol, pow. łódzki wschodni
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii oświetlenia ulicy wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych, w pasie drogi wojewódzkiej nr 713 – ul. Rokicińskiej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.10.2019 r.
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 338/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 18.09.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Budowy Telekomunikacji i Gazu Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 40, obr. 33 Topola Królewska, gm. Łęczyca
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu śr/c DN225 i DN315 wraz z linią światłowodową na terenie PKP
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 337/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 16.09.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto Bełchatów
4. Adres inwestycji Działki nr 5/4 i 6/2 obr. 02 Miasto Bełchatów (pas drogi wojewódzkiej nr 484)
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu brak sprzeciwu do zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 336/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 09.09.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Tel-Gaz Polska Sp. z o.o, ul. Zamkowa 53, 09-500 Gostynin.
4. Adres inwestycji Gmina Daszyna, obr. Walew, działka nr ewid. 79 i 62/1, droga krajowa nr 91 i kolej wąskotorowa.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z kanalizacją teletechniczną .
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 336/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 6.09.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji dz. nr ew. 161/11,161/12, obręb P-37, miasto Łódź
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN, linii kablowych nN, przyłączy kablowych nN wraz z demontażem stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN i złącza kablowego nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wzniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 336/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 9.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Szczerców
4. Adres inwestycji Działka nr 68 (droga wojewódzka nr 483), obręb 29 Szczerców, gm. Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 335/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 11.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 140/1, 140/2, obr. 9, ul. Łódzka, Zduńska Wola
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej śr/c Ø125 PERC
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 334/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 09.09.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ujazd
4. Adres inwestycji działki ewid. nr: 72, 89/1, 90/1, obr. Bronisławów oraz działka ewid. nr 36, obr. Józefin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 713
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wniósł sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30 września 2019 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 333/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 06.09.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Tuszyn, ul. Jana Pawła II – droga krajowa nr 12, działka nr 256/12 obr. 10 Tuszyn.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.09.2019 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 332/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 04.09.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji działka ewid. nr 1, obr. 17, m. Skierniewice, teren kolejowy zamknięty.
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.09.2019 r. Wojewoda Łódzki wydał, z urzędu, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 331/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 14.08.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji dz. nr ew. 88/27, obręb 2 Zduńska Wola; pow. zduńskowolski
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia, stacji transformatorowej 15/0,4kV
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wzniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 330 AK
2. Data wpływu zgłoszenia 09.08.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Krzysztof Gagatek
4. Adres inwestycji Wieluń, obręb Jodłowiec, dz. ewid. nr 26/2 w pasie drogi wojewódzkiej nr 488
5. Opis projektowanego obiektu
Rozbudowa sieci wodociagowej
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 7 września 2019 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 329.BH
2. Data wpływu zgłoszenia 02.08.2019 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto Bełchatów
4. Adres inwestycji dz. 4/1 obr. 2 Bełchatów
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej NN do zasilenia oświetlenia ul. Czaplinieckiej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Przyjęto bez sprzeciwu
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 328/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 30.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź,
4. Adres inwestycji Rogów, działka Nr ewid. 69/1, obr. 15 Rogów, teren PKP,
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 327/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 30.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź,
4. Adres inwestycji Rogów, działka Nr ewid. 5/6, 5/14, obr. 15 Rogów, teren PKP,
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 326/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.07.2019
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Czarnocin
4. Adres inwestycji Działka nr 90 obr. 0007 Kalska Wola, gmina Czarnocin, powiat piotrkowski
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 716 w m. Kalska Wola
6. Data wniesienia sprzeciwu  6.09.2019 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 2.09.2019 r.
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 326/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 09.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działka nr 507 obręb 7 Małszyce, gm. Łowicz (pas drogi wojewódzkiej nr 584)
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci gazowej ś/c 90 PE
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 325/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 09.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Aleksandrów Łódzki
4. Adres inwestycji Aleksandrów Łódzki, dz. ewid. nr 529/3 i nr 528/3, obręb A-1, dz. ewid. nr 297/1 i nr 297/2 obręb A-9, dz. ewid. nr 1, obręb A-4, w pasie dróg krajowych nr 71 i 72
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu Organ nie wnosi sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.07.2019r.
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 324/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku
4. Adres inwestycji dz. 104obr.Kamilew, m. Kamilew
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 323/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 05.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA OPERATOR S.A.
4. Adres inwestycji gm. Witonia, obr. 0014 Oraczew, dz. 37
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN 
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wzniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 322/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji
Działka nr 38 obr. 19 Ludwików gm. Bełchatów (pas drogi wojewódzkiej nr 476)
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii kablowej 0,4kV oraz złącza kablowego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 321/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 08.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
Robert Tera  
Mariusz Jończyk
4. Adres inwestycji
369/8 375/2 380/8  380/19 380/21 380/11 obr. 36 Piotrków Trybunalski
5. Opis projektowanego obiektu
Budowa linii wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu 28.08.2019 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 320/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 01.07.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu
4. Adres inwestycji Sieradz, ul. Wojska Polskiego, działka numer ewid. 93/1, obr. 17
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej 200 i 160 PVC.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.07.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 319/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 12.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ksawerów
4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1528/1, obręb Ksawerów
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 482

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 318/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 05.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. targowa 18, 90-042 Łódź
4. Adres inwestycji
Działka nr 1 obr. 17 w Skierniewicach (teren kolejowy zamknięty)
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii gazowej średniego ciśnienia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 317/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 31.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora TOYA Sp. z o.o., 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29
4. Adres inwestycji Gmina Stryków, działka Nr ewid. 371, obr. 3 Bratoszewice.
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacyjnej szafy kablowej z zasilaniem, kanalizacji kablowej, przyłącza do studni OPL.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 316/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 31.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
4. Adres inwestycji Skierniewice, działka Nr ewid. 400/2, obr. 10, Al. Niepodległości
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 315/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 06.06.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kodrąb
4. Adres inwestycji Działka nr 247 obr. 0019 Zakrzew Wielki, gmina Kodrąb, powiat radomszczański
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 42 w m. Zakrzew

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.07.2019 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 313/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 22.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazwoniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. 758/3, 758/5, 758/6, 758/7 obr. 21 m. Tomaszów Mazowiecki
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 314/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 28.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazwoniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. 220/8 obr. Z-128 m. Zgierz
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa gazociągu średniego ciśnienia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 313/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 16.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz
4. Adres inwestycji Gm. Parzęczew, obr. 12 Opole, działki nr ew. 205/6, 205/23, Gmina Ozorków, obr. 22 Solca Wielka, działka nr ew. 15
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-1kV, Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-1kV oświetlenia ulicznego,

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 312/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 20.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci cieplnej z Zduńskiej Woli
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 1/3, 1/11, obr. 7, ul. Łódzka w Zduńskiej Woli
5. Opis projektowanego obiektu

Rozbiórka i budowa sieci ciepłowniczej pn:” Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K25 do K27

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 311/GR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Zakład Oddział Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18
4. Adres inwestycji Piątek: ul. Kutnowska (dz.nr ewid. 371 obr. 23) ul. Senatorska (dz. nr ewid. 858/3,730/8,730/7, 730/3,767/1, 473/3, 473/2 obr. 23), ul. Łowicka (dz. nr ewid. 858/4 obr. 23), w m. Łęka, ul. Łowicka (dz.nr ewid. 156, 371 obr. 16) i w m. Bielice ul. Łowicka (dz.nr ewid. 174 obr. 2).
5. Opis projektowanego obiektu Budowa gazociągu ŚR/C
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 310/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 15.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora 7R PROJEKT 5 Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7
4. Adres inwestycji
Łódź, ul. Rokicińska; dz. 27/6, 28/3, 29/5, 30/5, 31/3, 32, 48/6, 37/9, obr. W-39
 
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanału sanitarnego DN200

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 1.06.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 309/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 10.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, na działkach numer ewid. 103/1, 102/9, 102/7, 102.5, 101/1, 100/1, 97/6, 97/4, 97/8, 96/8, obręb 12 M. Skierniewice, ul. Łódzka
 
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kablowej sieci eletroenergetycznej nN 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 1.06.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 308/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 9.05.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Skierniewice, ul. 1-go Maja – droga wojewódzka nr 705, działka nr 397/1 obr. 009.
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE o dł. 9,6 m

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 307/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 30.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Pabianice
4. Adres inwestycji dz. 112/27, 114/2, 114/3, 115/15/, 115/17 obr. 16 m. Pawlikowice
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wzniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 304/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 10.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji działka ewid. nr 351, obr. 33 Zelgoszcz, działka ewid. nr 78/3, obr. 5 Dobra, działka ewid. nr 66/4, obr. 25 Sosnowiec - Pieńki w pasie drogi krajowej nr 71
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od miejscowości Zelgoszcz do miejscowości Dobra, gm. Stryków, (część III z IV), woj. łódzkie

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.06.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 303/WM
2. Data wpływu zgłoszenia .04.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działka nr 268/1, obręb 0016 Ostrów, gmina Łask, powiat łaski
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (od 10kPa do 500kPa) Ø90 mm PE

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 07.05.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 302/WM
2. Data wpływu zgłoszenia 08.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora TOYA Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji

dz. 1/3 obr. 18 m. Konstantynów Łódzki

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa aktywnych elementów światłowodowej sieci telekomunikacyjnej FTTH.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 301/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 04.04.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, Tuwima 58
4. Adres inwestycji Działka nr ew.: 298/1, 550/1 obręb Gaszyn, gm. Wieluń
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 300/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 15.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń
4. Adres inwestycji dz. 1 obr. 15 m. Wieluń
5. Opis projektowanego obiektu

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 299/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 28.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
4. Adres inwestycji dz. 186/19 i 186/20 w obr. 6 w Zduńskiej Woli
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbiórka sieci ciepłowniczej – przejście pod obwodnicą do Zakładu Badania Pryszczycy część podziemna

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 przyjęto bez sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 298/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 28.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
4. Adres inwestycji dz. 186/17 , 186/18, 186/19, 186/20 i 298/1 w obr. 6 w Zduńskiej Woli
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbiórka sieci ciepłowniczej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Przyjęto bez sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 297/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 29.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji Działka nr 1/13 obr. G-6 w Głownie, linia kol. nr 15 Bednary – Łódź Kaliska
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa gazociągu średniego ciśnienia

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20.04.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 297/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 28.03.2019 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli spółka z o.o.
4. Adres inwestycji dz. 186/10 i 186/11 w obr. 6 w Zduńskiej Woli
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbiórka sieci ciepłowniczej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 296/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 27.03.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul Garbarska 21, 20-340 Lublin
4. Adres inwestycji Działka nr ew.: 134/1; Obręb ewidencyjny: 0006 Czerniewice;  gm. Czerniewice; pow. tomaszowski
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w pasie drogowym drogi ekspresowej S8
 
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 295/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 05.03.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Miasto Sieradz
4. Adres inwestycji Działka nr 5372/4 obr. 15 w Sieradzu
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 482 – ul. Jana Pawła II w Sieradzu
 
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.03.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 295/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 15.03.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa OZG Łódź
4. Adres inwestycji Dz. 758/7 obr 21 i dz. 1 obr 20 Tomaszów Mazowiecki
5. Opis projektowanego obiektu

Gazociąg o ciśnieniu roboczym do 0,5 mPa

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 294/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, 90-021 Łódź, Tuwima 58
4. Adres inwestycji Gmina Łask, działka Nr ewid. 3, 433, obr. 13 Okup Mały, działka Nr ewid. 676, obr. 9 Kopyść
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w drodze wojewódzkiej nr 482, obręb stacji transformatorowej Okup Wielki. Etap II.
 
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 293/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 08.03.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Koluszki
4. Adres inwestycji Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 715, dz. nr 93 obręb 0018 Regny, gmina Koluszki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.03.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 292/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 27.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. 74/25 obr. B-18 i 192/4 obr. B-60 Łódź
5. Opis projektowanego obiektu Oświetlenie ulic Sawickiego i Strykowskiej wraz z zasilającą linią nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 291/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 22.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja w Lublinie, ul Garbarska 21, 20-340 Lublin
4. Adres inwestycji Gmina Słupia, obręb 3 Krosnowa, dz. Nr ew. 219
5. Opis projektowanego obiektu rozbudowa wodociągu - budowa spinki wodociągowej pod Drogą Krajową Nr 14 łącz. wodociągi gminne
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.03.2019

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 290/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 25.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora HE STRYKÓW 1 Spółka z o.o.
4. Adres inwestycji dz. nr 367, obr. 0025 Sosnowiec; jedn. ewid. 102008_5 Stryków - obszar wiejski
5. Opis projektowanego obiektu rozbudowa wodociągu - budowa spinki wodociągowej pod Drogą Krajową Nr 14 łącz. wodociągi gminne
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 289/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 28.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 33, obreb 50 Radomsko, ul. Przedborska.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.03.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 288/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 25.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi
4. Adres inwestycji działka ewid. nr 1/4, obr. K-8, Konstantynów Łódzki, w pasie drogi wojewódzkiej nr 710
5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z demontażem sieci gazowej niskiego ciśnienia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Lutomierska.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 287/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 21.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 350 obr.  Kolonia Lisowice, gm. Działoszyn (droga krajowa Nr 42)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 286/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 21.02.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 1/4, obr. 0010, 388/9, obr. 0047.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia wiaty przystankowej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.03.2019

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 285/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 17.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku
4. Adres inwestycji Żychlin, ul. Sanocka; dz. 318/3 Miasto Żychlin
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej NN
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 284/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 17.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Manex I Sp. z o.o, ul. Słoneczna 37, Kąty Walichnowskie, 98-410 Czastary.
4. Adres inwestycji Gmina Wieruszów, obr. Chobanin, działka nr ewid. 441, droga wojewódzka nr 482.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.01.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 283/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 13.12.2018r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator SA o/Kalisz
4. Adres inwestycji Dz. 211/1 obr Pieczyska gm. Wieruszów
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.01.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 282/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 1528/2 obr. 10-Ksawerów (droga wojewódzka Nr 482-ul. Łódzka )
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 281/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 115 obr. 29-Skotniki, gm. Zgierz (droga krajowa Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 280/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 11.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja w Lublinie, ul Garbarska 21, Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. Ul. Skłodowskiej 51/53
4. Adres inwestycji Opoczno, obręb 7 Januszewice,, dz. Nr ew. 486/1, 487/5, 487/3, 488/1, 489/1.
5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 279/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 13.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 1365, ob. 0004 Korabka, gm. Łowicz, powiat łowicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej kontenerowej  o powierzchni zabudowy do 35 m2
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 278/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 307/2, obręb 7 Januszewice,
 gm. Opoczno (droga wojewódzka nr 713)
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa linii kablowej nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.01.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 277/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 06.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce
4. Adres inwestycji Gmina Brójce, obr. Kurowice, działki nr ewid. 338/1, 495/2, droga wojewódzka nr 713.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 276/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 137 obr. Prawęcice (droga krajowa  Nr 72)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 275/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Gomunice
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 2, obręb 11 Miasto Kamieńk, 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20.12.2018r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 274/mm
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Gomunice
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 2, obręb 11 Miasto Kamieńk,  dz. nr ewid. 294, obręb Gomunice
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20.12.2018r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 273/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa – Operator S.A.
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 152/8 obr. Sójki (droga krajowa               Nr 60)
5. Opis projektowanego obiektu budowa napowietrznej linii nn
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 272/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów
4. Adres inwestycji Pas drogi wojewódzkiej nr 473; Uniejów, ul. Dąbska, Polna i Miodowa; gmina Uniejów, pow. poddębicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 271/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 15.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Szczerców
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 518/1 obr. Szczercowska Wieś, gm. Szczerców (droga wojewódzka Nr  480).
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 270/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 13.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA o/ Łódź
4. Adres inwestycji Dz. 3724, 3725 obr. Trębaczew i dz. 798 j 758/4 obr. Sadowiec, gmina Działoszyn
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa linia elektryczna n.n.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 269/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 7.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie
4. Adres inwestycji Pas drogowy DK nr 12, m. Bielowice i Janów Karwicki, gmina Opoczno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie DK nr 12 w m. Bielowice i Janów Karwicki, gmina Opoczno
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 268/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 8.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku
4. Adres inwestycji 99-300 Kutno, ul. Dojazd, skrzyżowanie z drogą krajową nr 60, działka ewid. nr 339/3, obręb nr 100201_1.0002 Grunwald, Miasto Kutno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.12.2018 r. Wojewoda Łódzki wydał, z urzędu, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 267/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 6.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Zgierz
4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 50, 135/1, 171/1, obr. Bądków oraz działki nr ewid. 108, 109, 110/1, 110/3, 111/7, 115/1, obr. Warszyce, gm. Zgierz
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 708
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 266/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 26.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
4. Adres inwestycji Wola Zaradzyńska, działka nr ewid. 361/3, ul. Hubala oraz Ksawerów, dzałka nr ewid. 2171
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 265/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
4. Adres inwestycji Skierniewice, działka Nr ewid. 109/1, obr. 012, ul. Łódzka
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementów pas drogowego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 264/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
4. Adres inwestycji Skierniewice, działka Nr ewid. 42/8, obr. 012, ul. Łódzka
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementów pas drogowego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 263/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Adres inwestycji Wieluń, ul. Warszawska, działka nr ewid. 28, obręb ewid. 10, DW-nr 488, ul. Sieradzka, działka nr ewid. 114, obręb ewid. 4, DK-nr 45
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 262/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 37/3, obręb Florek, pow. kutnowski; Stacja Florek, linia kolejowa nr 33: 5.400-6.162km
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV; przyłączy kablowych SN; przył. kabl. nn wraz ze słupami nn; demontaż: dwuczłonowej kont. stacji transfor. SN/nn, linii napow.-kabl. nn wraz ze słupami.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 261/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 62/7, obręb 28 Zaranna, pow. kutnowski; Stacja Strzelce Kujawskie, linia kolejowa nr 33: 14.152km
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV; przyłącza kablowego SN; demontaż dwuczłonowej kont. stacji transfor. SN/nn.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 260/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kutnie
4. Adres inwestycji Dz. 1054/10
5. Opis projektowanego obiektu Przepusty dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pod torami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 259/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 15.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 253/2 obr. 8, m. Bełchatów (droga wojewódzka - AL. Włókniarzy). 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 258/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA
4. Adres inwestycji Dz. 177/1 , 185/1, 247, 259/1, 262/1, 263/4, 263/6, 264/5, 265/1, 296/1, 297/1, 305/1 , 309/3 w obr. Zakrzew Wielki oraz dz, 105, 155/1, 173/1, 213/1, 215/18, 373/1 obr. Łagiewniki gm. Kodrąb
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 257/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 08.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
4. Adres inwestycji Łęczyca, ul. Belwederska, działka nr ewid. 482, obręb 1, (droga wojewódzka nr 703),
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 255/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 09.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ksawerów
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 361/2, 361/3  obr. Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów (droga krajowa Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kablem eNN – linią niskiego napięcia zasilającego przepompownię ścieków oraz przebudowę sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 254/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 20.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brójce

4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 136, 89/3 w obr. Kurowice, dz. nr 83 w obr. Karpin, gm. Brójce.
5. Opis projektowanego obiektu budowa  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  (pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 713).
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 253/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Pani Anna Prochoń

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 48, obr. 24 Majków Mały, gm. Grabica
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 473
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 252/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Widawa

4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 36, obręb Kocina, gm. Widawa
5. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocina
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.09.2018 r. Wojewoda Łódzki wydał, z urzędu, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 251/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA-OPERATOR S.A.

4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 40 obr. Daszyna 0001 (droga krajowa Nr 91)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 250/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1/75; działka nr ewid. 77/8
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 14
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 249/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 23/2
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 248/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 400/77
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 72
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 247/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 17.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator S.A.

4. Adres inwestycji dz. nr 165 obr. nr 0001 Łęczyca, m. Łęczyca, ul. Kaliska; pow. łęczycki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetyczej kablowej nn 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 246/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 26.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji Sieć kablowa nn
5. Opis projektowanego obiektu Dz 126/8 obr Emilianów i 205/1 obr Lesiak Stara Huta w gminie Złoczew
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 245/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 24.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

TOYA SPÓŁKA ZOO

4. Adres inwestycji Sieć kablowa telekomunikacyjna
5. Opis projektowanego obiektu Dz 165 obręb Różyca gmina Koluszki
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 244/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji działka nr 486, droga krajowa nr 48, m. Poświętne, pow. opoczyński.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie DK nr 48 w m. Poświętne, pow. opoczyński
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 243/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.2018 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA – oddział Łódź

4. Adres inwestycji Karczmy dz. nr 508, 341/1 obręb 14 Karczmy gmina Zelów
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.  , transformator , przebudowa linii napowietrznej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 242/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Uniejów

4. Adres inwestycji Pas drogi wojewódzkiej nr 473; Uniejów, ul. Dąbska, Polna i Miodowa; gmina Uniejów, pow. poddębicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu pozostawiono bez rozpoznania
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 241/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Manex I sp. z o.o.

4. Adres inwestycji Działka nr 210/1, droga wojewódzka nr 482, m. Pieczyska, gmina Wieruszów.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 240/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o. w Bełchatowie

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1 obr. 4, ul. Pabianicka, Bełchatów
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 485 - ul. Pabianickiej w Bełchatowie,.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 07.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 239/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 06.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji Działka nr 79 obr. Walew, gmina Daszyna, pow. łęczycki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogi krajowej nr 91
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.07.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 238/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 06.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 150, obr. 04
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 7.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 237/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 18.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Moszczenica

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 416, 859/1, obr. Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa  sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 716
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 236/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 22.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko

4. Adres inwestycji

Działka nr 1/6, obręb 7 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 235/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 25.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

DZ. o nr ewid.: 227/2, 561/83 w obr. Kębliny, gm. Zgierz (droga wojewódzka Nr 708).

5. Opis projektowanego obiektu
budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 234/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.06.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji

Działka nr 486, droga krajowa nr 48, m. Poświętne, powiat opoczyński.

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
6. Data wniesienia sprzeciwu 10.06.2018
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 233/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 28.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, reprezentowana przez: Łukasza Jach,

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Niepodległości, działka nr ewid. 399, obręb ewid. 10,

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 232/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 18.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 93, obr. Regny, gm. Koluszki

5. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 715
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 231/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 15.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zadzim

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 163, obr. 31 Zadzim-Kazimierzew

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 230/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

„PGKiM” Spółka z o.o.

4. Adres inwestycji

Działka nr 246, obr. A0009 - droga krajowa nr 71 – ul. Konstantynowska w Aleksandrowie Łódzkim

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.06.2018 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 229/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 30.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

dz. nr 138, 429/51, 429/49, 845/11, 429/53 obr. Bukowiec, gm. Brójce

5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 228/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 23.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 HE Z 1 Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

dz. nr 456/14 obr. 0004, Głuchów, gm. Tuszyn

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej  
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wnieziono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 227/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 538 w obr. Longinówka, gmina Rozprza droga krajowa nr 91

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej  
6. Data wniesienia sprzeciwu Przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 226/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 30/2 w obrębie Longinówka, gmina Rozprza

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej na terenie kolejowym zamkniętym  
6. Data wniesienia sprzeciwu Przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 225/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 20.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 205/23, obręb 12 Opole, gm. Parzęczew

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa i budowa systemu elektroenergetycznego na terenie Jednostki Wojskowej 4395 Leźnica Wielka
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.05.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 224/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 16.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

DS. CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. k. 00-895 Warszawa, ul. Biała 4/81

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Sobieskiego, dz. Nr ew. 7, obr. 106301-1.0004.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 223/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 12.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA – OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Kutno, działki nr ewid. 877/14, 877/15, 1061/2, obręb 4 Kościuszków (droga krajowa nr 60),

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 222/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 9.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Alina Malik

4. Adres inwestycji

Dz 737  obr. Wieruszów gmina Wieruszów

5. Opis projektowanego obiektu Sieć kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.05.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2015-07-02)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-06-29)
Liczba odwiedzin: 11525
Data aktualizacji: 2020-06-29 15:42:14