Wykaz zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wykaz zgłoszeń

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 282/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 1528/2 obr. 10-Ksawerów (droga wojewódzka Nr 482-ul. Łódzka )
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 281/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2019r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 115 obr. 29-Skotniki, gm. Zgierz (droga krajowa Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 280/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 11.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja w Lublinie, ul Garbarska 21, Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. Ul. Skłodowskiej 51/53
4. Adres inwestycji Opoczno, obręb 7 Januszewice,, dz. Nr ew. 486/1, 487/5, 487/3, 488/1, 489/1.
5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa istniejącej sieci energetycznej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 279/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 13.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 1365, ob. 0004 Korabka, gm. Łowicz, powiat łowicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej kontenerowej  o powierzchni zabudowy do 35 m2
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 278/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie
4. Adres inwestycji dz. ewid. nr 307/2, obręb 7 Januszewice,
 gm. Opoczno (droga wojewódzka nr 713)
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa linii kablowej nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.01.2019r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 277/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 06.12.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce
4. Adres inwestycji Gmina Brójce, obr. Kurowice, działki nr ewid. 338/1, 495/2, droga wojewódzka nr 713.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 276/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 137 obr. Prawęcice (droga krajowa  Nr 72)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 275/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Gomunice
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 2, obręb 11 Miasto Kamieńk, 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20.12.2018r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 274/mm
2. Data wpływu zgłoszenia 28.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Gomunice
4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 2, obręb 11 Miasto Kamieńk,  dz. nr ewid. 294, obręb Gomunice
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 20.12.2018r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 273/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa – Operator S.A.
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 152/8 obr. Sójki (droga krajowa               Nr 60)
5. Opis projektowanego obiektu budowa napowietrznej linii nn
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 272/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Uniejów
4. Adres inwestycji Pas drogi wojewódzkiej nr 473; Uniejów, ul. Dąbska, Polna i Miodowa; gmina Uniejów, pow. poddębicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 271/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 15.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Szczerców
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 518/1 obr. Szczercowska Wieś, gm. Szczerców (droga wojewódzka Nr  480).
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 270/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 13.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA o/ Łódź
4. Adres inwestycji Dz. 3724, 3725 obr. Trębaczew i dz. 798 j 758/4 obr. Sadowiec, gmina Działoszyn
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa linia elektryczna n.n.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 269/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 7.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie
4. Adres inwestycji Pas drogowy DK nr 12, m. Bielowice i Janów Karwicki, gmina Opoczno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie DK nr 12 w m. Bielowice i Janów Karwicki, gmina Opoczno
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 268/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 8.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Płocku
4. Adres inwestycji 99-300 Kutno, ul. Dojazd, skrzyżowanie z drogą krajową nr 60, działka ewid. nr 339/3, obręb nr 100201_1.0002 Grunwald, Miasto Kutno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.12.2018 r. Wojewoda Łódzki wydał, z urzędu, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 267/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 6.11.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Zgierz
4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 50, 135/1, 171/1, obr. Bądków oraz działki nr ewid. 108, 109, 110/1, 110/3, 111/7, 115/1, obr. Warszyce, gm. Zgierz
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 708
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 266/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 26.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów
4. Adres inwestycji Wola Zaradzyńska, działka nr ewid. 361/3, ul. Hubala oraz Ksawerów, dzałka nr ewid. 2171
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 265/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
4. Adres inwestycji Skierniewice, działka Nr ewid. 109/1, obr. 012, ul. Łódzka
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementów pas drogowego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 264/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
4. Adres inwestycji Skierniewice, działka Nr ewid. 42/8, obr. 012, ul. Łódzka
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem elementów pas drogowego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 263/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Adres inwestycji Wieluń, ul. Warszawska, działka nr ewid. 28, obręb ewid. 10, DW-nr 488, ul. Sieradzka, działka nr ewid. 114, obręb ewid. 4, DK-nr 45
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Wielunia,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 262/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 37/3, obręb Florek, pow. kutnowski; Stacja Florek, linia kolejowa nr 33: 5.400-6.162km
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV; przyłączy kablowych SN; przył. kabl. nn wraz ze słupami nn; demontaż: dwuczłonowej kont. stacji transfor. SN/nn, linii napow.-kabl. nn wraz ze słupami.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 261/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Działka nr ew. 62/7, obręb 28 Zaranna, pow. kutnowski; Stacja Strzelce Kujawskie, linia kolejowa nr 33: 14.152km
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV; przyłącza kablowego SN; demontaż dwuczłonowej kont. stacji transfor. SN/nn.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 260/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kutnie
4. Adres inwestycji Dz. 1054/10
5. Opis projektowanego obiektu Przepusty dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pod torami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 259/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 15.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 253/2 obr. 8, m. Bełchatów (droga wojewódzka - AL. Włókniarzy). 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 258/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA
4. Adres inwestycji Dz. 177/1 , 185/1, 247, 259/1, 262/1, 263/4, 263/6, 264/5, 265/1, 296/1, 297/1, 305/1 , 309/3 w obr. Zakrzew Wielki oraz dz, 105, 155/1, 173/1, 213/1, 215/18, 373/1 obr. Łagiewniki gm. Kodrąb
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 257/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 08.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
4. Adres inwestycji Łęczyca, ul. Belwederska, działka nr ewid. 482, obręb 1, (droga wojewódzka nr 703),
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 255/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 09.10.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Ksawerów
4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 361/2, 361/3  obr. Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów (droga krajowa Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z kablem eNN – linią niskiego napięcia zasilającego przepompownię ścieków oraz przebudowę sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 254/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 20.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brójce

4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 136, 89/3 w obr. Kurowice, dz. nr 83 w obr. Karpin, gm. Brójce.
5. Opis projektowanego obiektu budowa  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  (pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 713).
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 253/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Pani Anna Prochoń

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 48, obr. 24 Majków Mały, gm. Grabica
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 473
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 252/AK
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Widawa

4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 36, obręb Kocina, gm. Widawa
5. Opis projektowanego obiektu Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocina
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.09.2018 r. Wojewoda Łódzki wydał, z urzędu, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 251/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.09.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA-OPERATOR S.A.

4. Adres inwestycji dz. o nr ewid. 40 obr. Daszyna 0001 (droga krajowa Nr 91)
5. Opis projektowanego obiektu budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 250/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1/75; działka nr ewid. 77/8
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 14
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 249/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 23/2
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 710
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 248/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 400/77
5. Opis projektowanego obiektu Budowa  osadnika na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 72
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 247/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 17.08.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator S.A.

4. Adres inwestycji dz. nr 165 obr. nr 0001 Łęczyca, m. Łęczyca, ul. Kaliska; pow. łęczycki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetyczej kablowej nn 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 246/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 26.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji Sieć kablowa nn
5. Opis projektowanego obiektu Dz 126/8 obr Emilianów i 205/1 obr Lesiak Stara Huta w gminie Złoczew
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 245/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 24.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

TOYA SPÓŁKA ZOO

4. Adres inwestycji Sieć kablowa telekomunikacyjna
5. Opis projektowanego obiektu Dz 165 obręb Różyca gmina Koluszki
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 244/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji działka nr 486, droga krajowa nr 48, m. Poświętne, pow. opoczyński.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie DK nr 48 w m. Poświętne, pow. opoczyński
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 243/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.2018 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA – oddział Łódź

4. Adres inwestycji Karczmy dz. nr 508, 341/1 obręb 14 Karczmy gmina Zelów
5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.  , transformator , przebudowa linii napowietrznej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 242/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Uniejów

4. Adres inwestycji Pas drogi wojewódzkiej nr 473; Uniejów, ul. Dąbska, Polna i Miodowa; gmina Uniejów, pow. poddębicki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu pozostawiono bez rozpoznania
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 241/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Manex I sp. z o.o.

4. Adres inwestycji Działka nr 210/1, droga wojewódzka nr 482, m. Pieczyska, gmina Wieruszów.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 240/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o. w Bełchatowie

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 1 obr. 4, ul. Pabianicka, Bełchatów
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 485 - ul. Pabianickiej w Bełchatowie,.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 07.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 239/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 06.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji Działka nr 79 obr. Walew, gmina Daszyna, pow. łęczycki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej w pasie drogi krajowej nr 91
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.07.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 238/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 06.07.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

4. Adres inwestycji Działka numer ewid. 150, obr. 04
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 7.08.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 237/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 18.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Moszczenica

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 416, 859/1, obr. Wola Moszczenicka, gm. Moszczenica

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa  sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 716
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 236/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 22.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko

4. Adres inwestycji

Działka nr 1/6, obręb 7 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 235/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 25.06.2018 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

DZ. o nr ewid.: 227/2, 561/83 w obr. Kębliny, gm. Zgierz (droga wojewódzka Nr 708).

5. Opis projektowanego obiektu
budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 234/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.06.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji

Działka nr 486, droga krajowa nr 48, m. Poświętne, powiat opoczyński.

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
6. Data wniesienia sprzeciwu 10.06.2018
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 233/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 28.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, reprezentowana przez: Łukasza Jach,

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Niepodległości, działka nr ewid. 399, obręb ewid. 10,

5. Opis projektowanego obiektu
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV,
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 232/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 18.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 93, obr. Regny, gm. Koluszki

5. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 715
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 231/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 15.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zadzim

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 163, obr. 31 Zadzim-Kazimierzew

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 230/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.05.2018
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

„PGKiM” Spółka z o.o.

4. Adres inwestycji

Działka nr 246, obr. A0009 - droga krajowa nr 71 – ul. Konstantynowska w Aleksandrowie Łódzkim

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.06.2018 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 229/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 30.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

dz. nr 138, 429/51, 429/49, 845/11, 429/53 obr. Bukowiec, gm. Brójce

5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 228/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 23.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 HE Z 1 Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

dz. nr 456/14 obr. 0004, Głuchów, gm. Tuszyn

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej  
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wnieziono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 227/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 538 w obr. Longinówka, gmina Rozprza droga krajowa nr 91

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej  
6. Data wniesienia sprzeciwu Przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 226/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 30/2 w obrębie Longinówka, gmina Rozprza

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej na terenie kolejowym zamkniętym  
6. Data wniesienia sprzeciwu Przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 225/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 20.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 205/23, obręb 12 Opole, gm. Parzęczew

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa i budowa systemu elektroenergetycznego na terenie Jednostki Wojskowej 4395 Leźnica Wielka
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.05.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 224/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 16.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

DS. CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. k. 00-895 Warszawa, ul. Biała 4/81

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Sobieskiego, dz. Nr ew. 7, obr. 106301-1.0004.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 223/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 12.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA – OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Kutno, działki nr ewid. 877/14, 877/15, 1061/2, obręb 4 Kościuszków (droga krajowa nr 60),

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 222/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 9.04.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Alina Malik

4. Adres inwestycji

Dz 737  obr. Wieruszów gmina Wieruszów

5. Opis projektowanego obiektu Sieć kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.05.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 221/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 16.03.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji

Działka nr 835, droga krajowa nr 48, m. Małoszyce, gm. Poświętne, powiat opoczyński.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
6. Data wniesienia sprzeciwu pozostawiono bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 220/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.03.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poświętne

4. Adres inwestycji

Działka nr 486, droga krajowa nr 48, m. Poświętne, powiat opoczyński.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
6. Data wniesienia sprzeciwu pozostawiono bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 219/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 16.03.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa- Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 23/1, obr. 0029 Zgórze, 174/3, 213/1, obr. 0019 Niedrzew II, 59/2, obr. 0028 Zaranna. (pas autostrady A1 kilometraż 240+520+240+640), jedn. ewid. Strzelce

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 07.04.2018 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 218/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 12.03.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

dz. nr o ewid.: 1/4, 1/97, 1/98, 1/14, 1/107, 1/108, 1/109 ŁÓDŹ G- 31 (teren zamknięty kolejowy)

5. Opis projektowanego obiektu budowa kanału sanitarnego
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 217/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 21.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gorzkowice

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid. 187/33 obr. Gorzkowice (teren zamknięty kolejowy)

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci wodociągowej  
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 216/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA, Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 301, obr. Jeziorsko, gm. Warta

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV w drodze krajowej Nr 83
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 215/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 319/5, 319/4, obr. 0024 Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka, działki nr ewid.1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, obr. 0001 Miasto Rawa Mazowiecka (pas drogowy DK nr 72)

5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 214/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid. 71/7, 92/1 obręb 24 Niwna, gm. Rawa Mazowiecka, droga wojewódzka Nr 707

5. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 213/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 319/5, 319/4, obr. 0024 Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka, działki nr ewid.1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, obr. 0001 Miasto Rawa Mazowiecka (pas drogowy DK nr 72)

5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 212/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 14.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 7 obr. 3 M. Biała Rawska, droga wojewódzka nr 725 – ul. Jana Pawła II, powiat rawski

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 7.03.2018r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 211/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 8.02.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa- Operator S.A

4. Adres inwestycji

Dz. 1 Obr 2 Boża Wola gmina Kutno

5. Opis projektowanego obiektu
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.03.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 210/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 24.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa- Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 23/1, obr. 0029 Zgórze, 174/3, 213/1, obr. 0019 Niedrzew II, 59/2, obr. 0028 Zaranna. (pas autostrady A1 kilometraż 240+520+240+640), jedn. ewid. Strzelce

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamieniowym poniżej 1 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 209/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 09.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

4. Adres inwestycji

Działki ewid. nr 25/1, 26/1, 31/3, 32/1, 33/2 obręb Wola Wydrzyna, gmina Sulmierzyce, powiat pajęczański

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa włączenia drogi do DW 483; budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego, przebud. sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.01.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 208/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 15.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Ksawerów

4. Adres inwestycji

Działka numer ewid. 1528/1 obręb 10 Ksawerów

5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału deszczowego w drodze wojewódzkiej – ul. Łódzkiej w Ksawerowie.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 5.02.2018

 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 208/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

 

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. Częstochowska – pas drogi krajowej
Nr 43; dz. 494, obręb 8, jedn. Wieluń miasto, dz. 158, obręb 15, jedn. Wieluń miasto

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 05.02.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 207/WT
2. Data wpływu zgłoszenia 08.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA – OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Leszcze, działka nr ewid. 266, obręb 19 (droga wojewódzka nr 703),

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 206/WT
2. Data wpływu zgłoszenia 21.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Mokre Prawa 30

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Łódzka (droga wojewódzka), działki nr ewid. 23 i 123/1, obręb ewid. 12 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej  w ul. Równoległej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 205/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 22.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji

Jeżów, ul. Brzezińska, działka nr ew. 383/1, obręb 5   

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci niskiego napięcia 0.4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.02.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 204/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ATAL S.A. 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27
4. Adres inwestycji

Dz. ewid. nr 1/32 i 1/34 ob. W-14 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci oświetlenia drogowego w drodze dojazdowej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 203/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 28.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ASTRUM Łódź sp. z o.o.
4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 30/34 obręb W-26 ul. Piłsudskiego w Łodzi.

5. Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.02.2018 r. (zaświadczenie z urzędu)

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 202/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  
4. Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim na terenie działki nr 1 w obrębie nr A-5 Aleksandrów Łódzki

5. Opis projektowanego obiektu

budowa kanału deszczowego w drodze krajowej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 201/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 04.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Droga krajowa Nr 72 w Brzezinach, dz. nr ewid. 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2793, 2794/1, 2777/1

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, elektroenergetycznych złączy kablowych niskiego napięcia, kablowej sieci oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych )pas drogowy drogi krajowej Nr 72 w Brzezinach.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 200/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Dz. 524 obr. 9 i dz. 867/4, 862/3 obr 20 gm. Tomaszów Mazowiecki

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 199/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 01.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid. 91/3 obręb A-11, Aleksandrów Łódzki (DK Nr 72) - ul. Wierzbińska

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 198/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
4. Adres inwestycji

Działka nr ew. 41/2, 74/1, 140 ob. Żurawieniec gm. Kutno; Droga Krajowa nr 60.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia.  

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.01.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 197/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 16.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
4. Adres inwestycji

Dz. nr 236/5, 236/4, 200/2, 238/1, 242/2, 258/3, 267/1 obręb 1 miasta Złoczew; (pas drogi wojewódzkiej nr 477)

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci cieplnej 

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 19.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 196/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 21.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń, m. Dąbrowa, Wieluń,dz. nr ewid. 756/5 obr. Dąbrowa, dz. nr ewid. 222/36 obr. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w km 63,7-63,8 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe-Oleśnica

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 195/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 26.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Wróblew,
m. Słomków Mokry
dz. nr ewid. 67, obr. 25 - pas drogi krajowej nr 12

5. Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oraz demontaż przewodów linii napowietrznej nN,

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.11.2017r.


Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 194/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 15.11.2017r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. 3-go Maja (działka ewid. nr 408, obręb ewid. 8)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 45 – ul. 3-go Maja. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 193/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 8.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid.: 48, 57 w obr. 0021 Tomaszów Mazowiecki - Miasto.

5. Opis projektowanego obiektu

budowa wylotów kanalizacji deszczowej  

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 192/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 9.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

Dz. 1191 obr. Sieniec gm,. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 191/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 24.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

BP Europa SE Oddział w Polsce, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

4. Adres inwestycji

Łódź, ul. Rokicińska (działka ewid. nr 132/3, obręb ewid. W-34 i działki ewid. nr 24/4, 25/6, 26/6 i 27/6, obręb ewid. W-39, pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 713)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.11.2017r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 190/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 20.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko,97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

4. Adres inwestycji

Radomsko (działki ewid. nr 194/1, 208/6, obręb ewid. 18 i działki ewid. nr 1, 2/1, 2/2 i 4/1, obręb ewid. 26)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem do rz. Radomki w Radomsku.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 189/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 19.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja

4. Adres inwestycji

Dz. 139 obr. 5 Głuchów

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.  oraz stacja transformatorowa

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.11.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 188/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brzeziny

4. Adres inwestycji

Działka nr ew. 251 ; obręb 0030 Zalesie ; gmina Brzeziny – Droga Wojewódzka nr 715

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

Zgłoszenie pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 187/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 3.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKIA

4. Adres inwestycji

MOP Niwiska i Ochędzyn na drodze ekspresowej S8

5. Opis projektowanego obiektu

Przyłącze kan. sanit.  Z budową 2 przepompowni

6. Data wniesienia sprzeciwu

22.11.2017

7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 186/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 23, obr. 12 - pas drogi wojewódzkiej nr 705,

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 185/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 2.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

„METALEX” Sp. J.  J. Pilarski, Zb. Dąbrowski, M. Pilarska, G. Jeż.

4. Adres inwestycji

ul. Kościelna, m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki - droga krajowa Nr 71.

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 184/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 2.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 112/2, obr. 11

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Łódzkiej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 183/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 28.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 100/1, 242/1, 356/1, 357/1, 360/1, obręb Nr 19 Sokolniki; Sokolniki Parcela, gm. Ozorków

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

 19.10.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 182/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 26.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GMINA KSAWERÓW

4. Adres inwestycji

361/3 - Obręb 0024 Wola Zaradzyńska, droga krajowa Nr 71

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami              w kierunku posesji wraz z przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 181/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 1/4 w obr. 8 Złoczew, gm. Złoczew (pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 477). 

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 180/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 21.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń, m. Dąbrowa, Wieluń,dz. nr ewid. 756/5 obr. Dąbrowa, dz. nr ewid. 222/36 obr. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w km 63,7-63,8 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe-Oleśnica
6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

Zgłoszenie pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 179/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 15.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

4. Adres inwestycji

Od st. PT Tomaszów Mazowiecki do granicy terenu JW4392 w Glinniku. Od ZK Spalska do granicy terenu JW4392.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa dwóch przyłączy kablowych zasilania elektroenergetycznego (przyłącze podstawowe ze światłowodem i przyłącze rezerwowe).
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 178/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat radomszczański, gmina miasto Radomsko, m. Radomsko ul. Brzeźnicka , Krakowska i Przedborska
dz. nr ewid. 1/1 obr. 12, dz. nr ewid. 1 obr. 17, dz. nr ewid. 174/26 obr. 26, dz. nr ewid. 608 obr. 38,

5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetleniowych (doświetlenie przejść dla pieszych w pasie dróg krajowych)
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 04.10.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 177/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Veolia Energia Łódź S.A.
92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat łódzki, gmina Łódź, m. Łódź, dz. nr ewid. 1/34 obr. W-14

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Pomorskiej 168/170 w Łodzi (odc. S1-c1-S2-c2) – teren zamknięty
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.11.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 176/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.09.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kamieńsk

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
4. Adres inwestycji

Kamieńsk, ul. Kolejowa, pow. radomszczański, działka ewid. nr 1/8, obręb ewid. 10 Kamieńsk

5. Opis projektowanego obiektu Budowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 175/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 07.09.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wierzchlas.

  • dz. nr ewid. 52 obr. 8 Krzeczów
  • dz. nr ewid. 1 obr. 7 Kraszkowice
5. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 174/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji Działki w pasie drogowym autostrady A1 obręb Juków-Franciszków, gmina Łanięta, powiat kutnowski.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.10.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 173/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji Działki w pasie drogowym autostrady A1 obręb Juków-Franciszków, gmina Łanięta, powiat kutnowski.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 172/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 30.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 PGE Dystrybucja SA O/Łódź-Teren

4. Adres inwestycji  
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci energetycznej napowietrznej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.10.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 171/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Miasto Skierniewice

4. Adres inwestycji m. Skierniewice, ul. Unii Europejskiej, ul. Jana III Sobieskiego – droga krajowa Nr 70
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu .
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 170/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marta Unieszewska prowadząca działalność gospodarczą P.P.H.U. „Uma” Marta Uniszewska.

4. Adres inwestycji Dz. o nr ew.: 16/1 ob. Stary Imielnik, dz. 109/1, 110/1, 111/1, 111/4, 106/4 ob. Dobra - Nowiny, dz. 457/3, 485/1,458/3. 184/1 ob. Dobra, dz. 159,43/1.43/2, 43/3, 43/4, 61/1, 274, 64/1, 273 ob. Michałówek oraz dz. 137/1, 141/2, 115/1, 373, 202/4 i 203 ob. Sosnowiec ; Gm. Stryków
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci teleinformatycznej Relacji Łódź- Stryków
6. Data wniesienia sprzeciwu 27.09.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 169/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 23.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. Adres inwestycji Woj. łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Maz. dz. nr ewid. 221/7, 267/1, 267/2, obr. 3
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału deszczowego wraz z odwodnieniem pasa drogowego ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej wraz z budową krawężników, odcinek 8A-11A i 9-30, ul. Zamkowa Wola (Droga wojewódzka nr 707)
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.09.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 168/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń

4. Adres inwestycji Działka nr ew. 738/1, 737 ; obręb Masłowice ; gmina Wieluń
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 167/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 09.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie

4. Adres inwestycji dz. ¼ obr. 8 Miasto Złoczew
5. Opis projektowanego obiektu Sieć ciepłownicza z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 166/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 08.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marta Unieszewska prowadząca działalność gospodarczą P.P.H.U. „Uma” Marta Uniszewska.

4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 92/5, 92/3, 78/3, 77, 76/1- obr. 0005 Dobra, 351- obr. 0033 Dobra, 137- obr.0009 Kiełmina, 115, 140/1- obr. 0029 Skotniki 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci teleinformatycznej Relacji Zgierz- Stryków
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 165/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 16.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 112/2, obr. 11
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Łódzkiej
6. Data wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie pozostawione bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 164/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 09.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator SA

4. Adres inwestycji Działka 41/2, 71/1 , 140 obr. Żurawiec gmina Kutno
5. Opis projektowanego obiektu Sieć napowietrzna nN – budowa i przebudowa
6. Data wniesienia sprzeciwu 25.09.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 163/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 03.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A;
Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Biała

dz. nr ewid. 273, 1071, obr. 0001 Biała Rządowa
5. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.09.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 162/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 14.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgierz

4. Adres inwestycji

ul. Długa Zgierz

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa drogi; Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n., kanalizacja deszczowa, linia telekom., ośw. Uliczne n.n. i dekoracyjne podświetlenie ławek, murków i drzew.
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 161/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 14.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rzeczyca

4. Adres inwestycji

Działki nr: 1080/1, 1078/2, 148, 883/4, 869/14, 868/3, 867/3 – ul. Tomaszowska, Mazowiecka – droga woj. nr 726 w Rzeczycy

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 160/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 90 obr. 22 Kamienna Kolonia gmina Błaszki)

5. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n. 
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 159/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 208/12 obr. M-09

5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.  oraz stacja transformatorowa
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 01.08.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 158/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA z/s w Lublinie

4. Adres inwestycji

Działki nr 426, 730/4, 727/1 i 725/1 obr. 50 Wola Chojnata - droga wojewódzka nr 725, gmina Biała Rawska

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 157/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

4. Adres inwestycji

m. Kiełmina, gm. Stryków, pow. zgierski działka nr ewid. 137, obręb ewid. 0009 Kiełmina

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 156/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 13.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Szczerców

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 361, obr. Stanisławów I, gm. Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 483
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 155/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 08.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. - oddział Łódź Teren

4. Adres inwestycji

 

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.  ze złączem kabl. - pom.

6. Data wniesienia sprzeciwu 02.08.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 154/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 06.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działka nr 17, obręb Spała, gmina Inowłódz

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 1 sierpnia 2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 153/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 29.05.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Radomsko, ul. Spacerowa, działka nr ewid. 1/4, obręb ewid. 29 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nN 0,4kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 152/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 29.05.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

działka nr 21/15 obręb 0047 Piotrków Trybunalski, pas drogi ekspresowej S8

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.08.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 151/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 26.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Skierniewice

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 112, obr. Halinów, m. Dąbrowice, gm. Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 705

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 150/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 24.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 88, obr. Kolonia Borowiecko, gm. Gomunice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 149/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 19.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. Częstochowska – pas drogi krajowej
Nr 43dz. 494, obręb 8, jedn. Wieluń miasto, dz. 158, obręb 15, jedn. Wieluń miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.06.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 148/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

4. Adres inwestycji

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w m. Łask, Gucin 58a, gmina Buczek, pow. łaski

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn dla potrzeb systemu AWOS

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 147/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 05.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

m. Biała Pierwsza, gmina Biała, dz. ewid. 131/1, obręb ewid. Biała Pierwsza

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia od punktu B do punktu C
dla potrzeb zasilania tłoczni ścieków T-17

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 146/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni

4. Adres inwestycji

działki nr ewid: 1, obr. 0003 Sklęczki – m. Kutno oraz nr 43, obr. 0012 Kotliska – gm. Kutno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 wycofano zgłoszenie

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 145/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Łódź, Aleja Śmigłego-Rydza 50-78
Łódź-Górna/G-5/dz. 268/13, 268/2, 268/8, 268/7
Łódź-Widzew/W-29/dz. 94/31, 94/6, 94/25, 94/5

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. Adres inwestycji

Działka nr 1955 obręb 26 Pilichowice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV i sieci telekomunikacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. Adres inwestycji

Działka nr 1955 obręb 26 Pilichowice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV i sieci telekomunikacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 27.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 135/2 (droga wojewódzka nr 703) obręb 14 Kwiatkówek, gmina Góra Św. Małgorzaty

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 143/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

4. Adres inwestycji

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w m. Łask, Gucin 58a, gmina Buczek, pow. łaski

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn dla potrzeb systemu AWOS

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 142/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

m. Olewin (pas drogi wojewódzkiej), działka nr ewid. 753, obręb ewid. 13 Olewin

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu 29.05.2017r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 141/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 11.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rzgów

4. Adres inwestycji dz. nr ewid. 139/2, obr. 0004 Gospodarz (pas drogi krajowej Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Cegielnianej w miejscowości Gospodarz

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

04.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 140/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 10.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 3, 98-300 Wieluń

4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 45 – ul. 3 Maja w Wieluniu, dz. 408, obr. 8
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 139/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto i Gmina Działoszyn z siedzibą w Działoszynie

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 798, obr. Sadowiec, gm. Działoszyn
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej śr. 500 mm PVC w pasie drogi krajowej Nr 42

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 138/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

4. Adres inwestycji

Burzenin, ul. Kościelna (pas drogi wojewódzkiej Nr 480) działka nr ewid. 236, obręb ewid. Burzenin

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 137/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 05.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 250/1, obr. 12 Miasto Bełchatów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej 484

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 26.04.17

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 136/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 31.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 1/4, obr. 08, Złoczew-miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej Nr 477

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 135/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk

 

4. Adres inwestycji

Działka nr 66, 57/4, 824/1 obręb 3 Sklęczki, gm. Kutno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogi krajowej nr 92

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 134/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21-03-2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

4. Adres inwestycji

Działka nr 90 obręb 4 Miasto Bełchatów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego w Bełchatowie

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 133/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji dz. 226Obr. Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Maz.
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci energetycznej nN

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wnieśliśmy sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 131/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 10.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice

4. Adres inwestycji Biała Góra, Drwalew i fragment Wierzbówki, gmina Wartkowice, pow. Poddębice – pas drogi wojewódzkiej Nr 469 (działka 343, obręb Biała Góra oraz działka 173/1, obręb Drwalew)
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 130/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, droga krajowa Nr 91 (km 314+713 do 314+791)

działki nr ewid. 790 i 1433/6, obręb ewid. 0001 Łęczyca
5. Opis projektowanego obiektu

Linia kablowa nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 129/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. 3 Maja (pas drogi krajowej Nr 45), działka nr ewid. 55, obręb ewid. 14

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 128/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola

4. Adres inwestycji

Działka nr 220/1 obręb 12 Michałów, gm. Zduńska Wola

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 482

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 127/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 24.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Burzenin

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 161/2, Strumiany, gm. Burzenin

5. Opis projektowanego obiektu

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej- sieć wodociągowa w ul. Widawskiej w Stumianach (pas drogi wojewódzkiej Nr 480)

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 126/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 22.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, Dalików

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 183, obr. 21, Sarnówek

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 72

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 125/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 23.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Andrespol , 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126

4. Adres inwestycji

Justynów, gmina Andrespol działka nr 223, obręb 5 Justynów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 124/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 20.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Koluszkach

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 43, 259, obr. 7 m. Koluszki, dz. nr ewid. 34, obr. 8 m. Koluszki, dz. nr ewid. 1, obr. Słotwiny

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w Koluszkach i ul. Tomaszowskiej w Słotwinach (pas drogi wojewódzkiej Nr 715).

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 06.04.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 123/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 10.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Masłowice

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 648 obręb Masłowice, powiat radomszczański

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z betonowym wylotem

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 122/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 09.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
20-340 Łublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 357/15, obręb nr 2, jedn. M. Skierniewice, m. Skierniewice, ul. Widok – pas dw Nr 705

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 03.03.2017r

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 121/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 08.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 385/2, obr. 1, dz. nr ewid. 1/4, obr. 8, m. Złoczew

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 120/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 06.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działka 15/1  obręb 3  Miasto Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n. 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.02.2017r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 119/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1/12, obr. G-6 Głowno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej 15/0.4kV na terenie kolejowym zamkniętym

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 118/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidle

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 186 Stanisławice, gm. Gidle

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.02.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 117/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidle

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 186 Stanisławice, gm. Gidle

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.02.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 116/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 20.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 115/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działki nr 17/1, 138, 193/1 obręb 2 Anielin Swędowski

5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 114/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice

4. Adres inwestycji

dz. nr  96/1 obr. Łążki, gm. Wartkowice (droga wojewódzka Nr 469). 

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 113/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice

4. Adres inwestycji

dz. nr 96/1 obr. Łążki, gm. Wartkowice (droga wojewódzka Nr 469). 

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 112/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Pan Stanisław Rybiałek

4. Adres inwestycji

działka nr ewid.1/2, obr. P-21 Łódź

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej  Nr 710
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 111/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 30.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 187, obr. 21 Urbanice, gm. Wieluń
działka nr ewid. 25, obr. 9 Małyszyn, gm. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w pasie drogi wojewódzkiej 481
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 109/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 12.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Stryków

4. Adres inwestycji

Działki nr 199/7, obr. Niesułków i działka nr ewid. 233, obr. Niesułków Kolonia, gm. Stryków

5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 708
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 wniosek pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 108/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 83/2, 7 obręb 4 Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 107/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Veolia Energia Łódź S.A.

4. Adres inwestycji

dz. nr   1/29, 1/10, 1/40, 1/31 obr. W-29, m. Łódź -  Al. Śmigłego - Rydza - droga krajowa Nr 14.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 106/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 25.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brójce

4. Adres inwestycji

Działki nr 138, 329/7, 385/5, obr. 2 Bukowiec,gm. Brójce

5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 713
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 105/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Koluszki

4. Adres inwestycji

dz. nr  259 obr. 7 oraz dz. nr 34, 19/8 obr. 8,                       m. Koluszki – ul. Partyzantów -  droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 104/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Koluszki

4. Adres inwestycji

dz. nr 66/6, 66/4, 66/5, 177/1 obr. 1, dz. nr 1/30, 1/10, 1/29, 1/19, 1/17, 1/4, 1/25 obr. 4, m Koluszki ul. Brzezińska – droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 103/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. 53 obr. Rozprza

5. Opis projektowanego obiektu Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 103/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 17.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach

4. Adres inwestycji

dz. nr  98 obr. 6, m. Koluszki – droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 102/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 16.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kowiesy

4. Adres inwestycji

dz. nr 152, 553/1 obr. 23 Wola Pękoszewska, dz. nr 100/3, 60/2, 59/4, 58/4, 54/4, 52/3, 44/2, 47/3, 110/4 obr. 27 Zawady, dz. nr 85/3 obr. 11 Kowiesy.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 101/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

ul. Krakowskie Przedmieście 45 w Piotrkowie Trybunalskim , działka nr 146/1 obręb 32

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacyjnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 101/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 09.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 262 obręb 15 Orchów, 102 obręb 9 Kopyść

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 100/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto i Gmina Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21 , 98-355 Działoszyn

4. Adres inwestycji

Działka 350  obręb Kolonia Lisowice, gmina Działoszyn

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 4.12.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 99/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Z.U.K. w Brzezinach Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 2828, obr. 8 Brzeziny

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w graniach pasa drogowego

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.12.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 99/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Mater-Bud Sp. z o. o.
4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 5/9, 5/27, 5/44 obręb P-08 Łódź (DK1)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 zgłoszenie pozostawione bez rozpoznania

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 98/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Żytno

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 57, obręb 0030 Żytno, m. Żytno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 25.11.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 97/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 19.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

4. Adres inwestycji

Działka nr 146/1 obręb 32 Piotrków Trybunalski

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu brak sprzeciwu do zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 97/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji ul. Wojska Polskiego - droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z ul. Bankową, dz. 1 obr. A-4
5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 96/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji ul. Wojska Polskiego - droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z ul. Kombatantów i ul. Wolności w Aleksandrowie Łódzkim, dz. 1 obr. A-5
5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 95/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji

ul. Warszawska- droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z Pl. Kościuszki, dz. 528/2 obr. A-1

5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 94/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 146/1 obr. 32 Piotrków Trybunalski

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.11.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 94/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP ENERGETYKA S.A., Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej

4. Adres inwestycji

Działka nr 72/9, obr. Stryków S-1 oraz działka nr 314, obr.  Tymianka – teren kolejowy zamknięty

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 93/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 05.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

 Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu zgłoszenie bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 92/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 03.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

 dz. nr  1528/1 obr. Ksawerów - droga wojewódzka Nr 482 – ul. Łódzka 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 91/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1152/3, 1153/3, 1154/3, 1155/3, 1156/3, 1157, 497, 498/1, 499/1, 500/3, 501/3, 1013/3, 502/3, 503/3, 504/3, 505/3, 506/3, 507/3, 508/3, 1014/3, 1016/3, 1017/5, 1177/6, 1178/6, 1179/6, 1180/3, 1582, 1226/3, 1226/5, 1227/3, 1228/3, 1229/3, 789/1, 817/13 obręb 19 Wiaderno, dz. nr ewid. 277 obręb 6 Jadwigów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 345+800 do km 347+000 i od km 345+830 do km 345+980

6. Data wniesienia sprzeciwu 07.11.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 90/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1209/3, 1557/6 obręb Wolbórz

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 338+740 do km 339+600

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 89/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 41, 33/6, 118 obręb Rawa-Podlas

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 380+150 do km 380+800

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 88/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji

Działki nr 16/3, 18/28, 22/1, 22/2, 22/4, ¼, 1/3, 1/5 obręb Piotrków Tryb.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 87/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji
  • Od km 324+772 do 386+000
  • od km 342+370 do 344+470
  • od km 342+840 do 344+470
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 86/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji

działka 41, obręb Rawa, Podlas

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 85/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Koluszki
4. Adres inwestycji

dz. nr 1221 obr. 5, m. Koluszki – teren zamknięty kolejowy.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 84/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Teren
4. Adres inwestycji

dz. nr  231/2 obr. 3, dz. nr 1, 72/3 obr. 4,m. Bełchatów – ul. Pabianicka, DW Nr 485.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa drugiego toru linii napowietrznej oraz linii kablowej nn.

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 83/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto
4. Adres inwestycji

dz. nr 621/1 obr. Z-138, m. Zgierz, dz. nr 273/1 obr. 24 Lućmierz Las, gm. Zgierz, droga krajowa Nr 91

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 82/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 30.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA OSTRÓWEK z siedzibą w Ostrówku 115
4. Adres inwestycji

Działka nr 445 (droga krajowa nr 45), obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 81/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów 

4. Adres inwestycji

Miasto Bełchatów, ul. Czapliniecka - droga wojewódzka nr 484, działki o nr ewid. 25/4, 4/2, 14/7 obręb 2. 

5. Opis projektowanego obiektu

Miasto Bełchatów, ul. Czapliniecka - droga wojewódzka nr 484, działki o nr ewid. 25/4, 4/2, 14/7 obręb 2. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 80/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 24.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 zgłoszenie bez rozpatrzenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 79/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 08.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Żytno

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 57 obręb 0030 (droga wojewódzka nr 785)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu 28.09.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 29.07.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Grabica

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 38, obr. 11, m. Kamocin. Gmina Grabica

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym oraz zjazdami do przepompowni

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.09.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.07.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk Sp. j.

4. Adres inwestycji

Dz. nr 2/82 obr. P-29 , m. Łódź, ul. Jana Pawła II

5. Opis projektowanego obiektu

budowa  hydrantu P. Poż.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.08.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidled

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 157 obręb Wojnowice (droga wojewódzka nr 784)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.09.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 76/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 22.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

4. Adres inwestycji

Działka nr 55 (droga wojewódzka nr 702), obręb Wojciechowice, gm. Krzyżanów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 75/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 22.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 624 obr. 1 Łęczyca Miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu brak sprzeciwu do zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 74/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa - Operator S.A.,

4. Adres inwestycji

dz. nr 387/1 w obr. 7, m. Kiernozia, gm. Kiernozia (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 584).

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej nN-0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.08.2016 r,. nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 73/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 32/1 obręb K-21 w Konstantynowie Łódzkim w pasie drogi krajowej nr 71

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 72/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 27.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 w Brzezinach 

4. Adres inwestycji

dz. nr 1960/1 – droga wojewódzka Nr 715, m. Brzeziny,dz. nr 2828 – droga krajowa Nr 72,m. Brzeziny.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.07.2016 r.. nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 71/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 21.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A. ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działka nr 1/24 obręb W-14 Łódź-Widzew (teren kolejowy zamknięty)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 70/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

Piotrków Trybunalski, ul. Śląska, dz. nr ewid. 107/8, 107/9, obr. 34

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.07.2016
Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 69/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji

Jednostka Wojskowa nr 4392 Nowy Glinnik
Garnizon Tomaszów Mazowiecki

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznych nn - kabli zasilających i sterowniczych, budowa sieci elektr. oświetlenia terenu

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.06.2016 r

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 68/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

ul. Al. Śmigłego – Rydza w Łodzi, dz. nr ewid. 158/48

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 4.08.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 67/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 16.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

ul. Kutnowska (droga woj. 702) w m. Piątek, gm. Piątek, pow. łęczycki, dz. 93 obręb 24 Piekary.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.07.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 66/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 13.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

Piotrków Trybunalski, ul. Śląska, dz. nr ewid. 107/8, 107/9, obr. 34

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 65/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 13.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 42 obręb 19 Skierniewice, działka nr ewid. 1/1 obręb 2 Skierniewice (DK 70)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.07.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 64/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Mariusz Banasiak

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 388/8, 388/9 obręb W-47 Łódź (DK 72)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w Łodzi

6. Data wniesienia sprzeciwu 24.06.2016 r., brak sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 63/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Atal S.A. ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

dz. nr 1/24 obr. W-14, m. Łódź, przy ul. Pomorskiej 168/170 w Łodzi.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektrycznej, przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu 10.06.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 62/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Ksawerów

4. Adres inwestycji

ul. Łódzka, ul. Łaska w Ksawerowie

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.05.2016 r..

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 61/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 20.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji

Droga krajowa nr 91  ul. Śląska w Piotrkowie Trybunalskim  od ronda Lecha i Marii Kaczyńskich do rzeki Strawy

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 60/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działki nr 361/2, 361/3 (droga krajowa Nr 71), Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 59/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 13.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń

4. Adres inwestycji

Działka nr 39 (droga krajowa Nr 74), obręb Widoradz, gm. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 58/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 12.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 144, 143, 142, 141, 154, 139/1, 140, 361, 192, 193, 194, 199, 224 obręb 56 Żurawia 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji kablowej i sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.05.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 57/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 08.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kodrąb

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 422 obręb 0008 Kodrąb (pas drogowy drogi krajowej nr 42)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 09.05.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 56/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa – Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

4. Adres inwestycji

Działka nr 405, obr. 1 w Łęczycy (TKZ)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 55/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 25.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 33 obręb 50 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 54/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 16.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid.: 107/3, 508, 289/4, 136, 135/1, 290/9                      w obr. Karczmy, gm. Zelów (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej).

5. Opis projektowanego obiektu

rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.04.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 53/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 17.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 362 obręb 11 Szczyty, gmina Działoszyn

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 52/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Paradyż

4. Adres inwestycji

m. Dąbrówka, m. Paradyż, gm. Paradyż - ul. Konecka  (droga krajowa Nr 74).

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.04.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 51/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Góra Św. Małgorzaty

4. Adres inwestycji

Działki nr 128 obr. 24 Tum, nr 252 obr. 16 Marynki, nr 511 obr. 25 Witaszewice, 206 obr. 19 Orszewice, w drodze wojewódzkiej nr 703

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 50/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Góra Św. Małgorzaty

4. Adres inwestycji

Działka nr 293 obręb 5 Nowy Gaj, droga wojewódzka nr 703

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 49/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Port Lotniczy Łódź

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 83/1 obręb P-34 Łódź
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci elektrycznej oświetleniowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.04.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 48/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, Moszczenica

4. Adres inwestycji Droga woj. 716, działka nr 172 obręb Moszczenica
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø110 o długości 209,16 m
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 47/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o.  Skierniewice ul. Mokra Prawa

4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 70 ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach, dz. 7, 163/22, 163/30, 163/42, 163/45, 163/47, 163/51, 193 obręb 4 Skierniewice 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 70 ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skiernieiwcach
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.04.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 46/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Łask

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 218 obręb 26 Wola Łaska; 372/1, 372/2 obręb 23 Teodory
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.04.2016 r., brak sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 45/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 29.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji Rawa Mazowiecka, ul. Aleksandrówka, ul. Biała (droga woj. 725), działki nr 221/5, 217/1, 81/8, 81/13, 70/5, 71/1 – obręb 3.
5.<
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2015-07-02)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-01-18)
Liczba odwiedzin: 7167
Data aktualizacji: 2019-01-18 08:56:31