Struktura organizacyjna urzędu

Oddział - Archiwum Zakładowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-21-03, 42 664-21-08, 42 664-21-14
fax: (+48) 42 664-21-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

  • prowadzenie Archiwum Zakładowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ze Składnicą Akt w Piotrkowie Trybunalskim oraz archiwum dla zlikwidowanych zakładów pracy, dla których Wojewoda był organem założycielskim,
  • przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Urzędu,
  • przechowywanie zasobów archiwalnych,
  • udostępnianie dokumentów oraz wydawanie odpisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych dokumentów,
  • weryfikowanie, klasyfikowanie oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz likwidowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź,
lub na adres e-mail: archiwum@lodz.uw.gov.pl
lub fax (+48) 42 664-21-04

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-31)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2021-01-11)
Liczba odwiedzin: 1788307
Data aktualizacji: 2021-03-16 15:16:51