Karta informacyjna dla decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu428
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Krakowskiej w Radomsku, w pasie drogi krajowej nr 91

Znak sprawyIR-II.7840.108.2017.BH
Data wydania/złożenia28 kwietnia 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

PGK Sp z o.o.
ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko
REGON 590585041

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury
pok. 410
tel. 0-42 664-12-20.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-11)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2017-09-27)
Liczba odwiedzin: 14469
Data aktualizacji: 2017-09-27 14:10:02