Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu438
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wierzbica i części msc. Stobiecko Schlacheckie, gmina Ładzice.

Znak sprawyIR-II.7840.135.2018.JN
Data wydania/złożenia11 lipca 2018
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Gmina Ładzice
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Infrastruktury
pok. 428
tel. 0-42  664-15-85

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-11)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2019-08-07)
Liczba odwiedzin: 28286
Data aktualizacji: 2019-08-07 11:15:13