Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu458
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym.

„Przebudowa mostu kolejowego zlokalizowanego w km 15.045 nad rzeką Bzura w miejscowości Zgierz, realizowanego na podstawie zadania pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 220/8, obręb 128 oraz 1054 obręb 124, M. Zgierz, powiat zgierski, województwo łódzkie.

Znak sprawyGPB-I.746.5.2020
Data wydania/złożenia24 stycznia 2020
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
pok. 337b
tel. 0-42 664-12-06
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 1. Wniosek znak: IRSK5/2/2-0815-100/19,
 2. Decyzja RDOŚ nr 108/2017 z 29 grudnia 2017 r. (znak: WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” w wariancie inwestorskim (tzw. W2),
 3. Decyzja GDOŚ z dnia 12 października 2018 r. (znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.67.2018.mk.4),
 4. Pełnomocnictwo dla Pana Zbigniewa Milińskiego z dnia 13 października 2016 r. (znak: IOR-028-1224/16)
 5. Pełnomocnictwo dla Pana Damiana Sawko z dnia 9 lipca 2019 r. (znak: IOR-028-161/19)
 6. Potwierdzenie opłaty w wysokości 158,00 za Wniosek o wydanie doulicp oraz za 3 pełnomocnictwa (data wydruku 19.12.2019 r.) 
 7. Informacja z Rejestru Gruntów sporządzone dnia 3.09.2019 według stanu na dzień 3.09.2019 wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Długa 49, 95-100 Zgierz (znak: GK.6621.5372.2019.ISG), 
 8. Załącznik graficzny „Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500,
 9. Załącznik graficzny „Mapa poglądowa obiektu w km 15.045” w skali 1:10 000,
 10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200, arkusz 18,oryginał jeden egzemplarz,
 11. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200, arkusz 18, kserokopia jeden egzemplarz.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy203, 207, 212, 214, 230, 231, 232, 258, 259, 283, 291, 293, 297, 303, 306, 316, 318, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 385, 417, 419, 420, 424, 436, 437, 441, 442, 443, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457


Numer wpisu457
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym.

„Przebudowa wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w km 24.592 przy ul. Stara Droga w Jedlicze B na podstawie realizowanego zadania pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 180, obręb 18 Jedlicze B, gmina Zgierz, powiat zgierski, województwo łódzkie.

Znak sprawyGPB-I.746.4.2020
Data wydania/złożenia24 stycznia 2020
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
pok. 338e
tel. 0-42 664-13-40
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 1. Wniosek znak: IRSK5/2/2-0815-102/19,
 2. Decyzja RDOŚ nr 108/2017 z 29 grudnia 2017 r. (znak: WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” w wariancie inwestorskim (tzw. W2),
 3. Decyzja GDOŚ z dnia 12 października 2018 r. (znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.67.2018.mk.4),
 4. Pełnomocnictwo dla Pana Zbigniewa Milińskiego z dnia 13 października 2016 r. (znak: IOR-028-1224/16)
 5. Pełnomocnictwo dla Pana Damiana Sawko z dnia 9 lipca 2019 r. (znak: IOR-028-161/19)
 6. Potwierdzenie opłaty w wysokości 158,00 za Wniosek o wydanie doulicp oraz za 3 pełnomocnictwa (data wydruku 19.12.2019 r.) 
 7. Informacja z Rejestru Gruntów sporządzone dnia 3.09.2019 według stanu na dzień 3.09.2019 wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Długa 49, 95-100 Zgierz (znak: GK.6621.5372.2019.ISG),
 8. Załącznik graficzny „Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500,
 9. Załącznik graficzny „Mapa poglądowa obiektu w km 24.592” w skali 1:10 000,
 10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200, oryginał jeden egzemplarz,
 11. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200 kserokopia jeden egzemplarz.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy203, 207, 212, 214, 230, 231, 232, 258, 259, 283, 291, 293, 297, 303, 306, 316, 318, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 385, 417, 419, 420, 424, 436, 437, 441, 442, 443, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456


Numer wpisu456
Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym.

„Budowa wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w km 15.441 przy ul. Szczawińskiej w Zgierzu na podstawie realizowanego zadania pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 1054, obręb 124, M. Zgierz, powiat zgierski, województwo łódzkie.

Znak sprawyGPB-I.746.3.2020
Data wydania/złożenia24 stycznia 2020
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
pok. 361
tel. 0-42 664-11-58
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 1. Wniosek znak: IRSK5/2/2-0815-101/19,
 2. Decyzja RDOŚ nr 108/2017 z 29 grudnia 2017 r. (znak: WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określanego przez wnioskodawcę nazwą „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” w wariancie inwestorskim (tzw. W2),
 3. Decyzja GDOŚ z dnia 12 października 2018 r. (znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.67.2018.mk.4),
 4. Pełnomocnictwo dla Pana Zbigniewa Milińskiego z dnia 13 października 2016 r. (znak: IOR-028-1224/16)
 5. Pełnomocnictwo dla Pana Damiana Sawko z dnia 9 lipca 2019 r. (znak: IOR-028-161/19)
 6. Potwierdzenie opłaty w wysokości 158,00 za Wniosek o wydanie doulicp oraz za 3 pełnomocnictwa (data wydruku 19.12.2019 r.) 
 7. Informacja z Rejestru Gruntów sporządzone dnia 3.09.2019 według stanu na dzień 3.09.2019 wydane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Długa 49, 95-100 Zgierz (znak: GK.6621.5372.2019.ISG), 
 8. Załącznik graficzny „Plan zagospodarowania terenu” w skali 1:500,
 9. Załącznik graficzny „Mapa poglądowa obiektu w km 15.441” w skali 1:10 000,
 10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200, arkusz 2, oryginał jeden egzemplarz
 11. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 348/19 z dnia 29.11.2019 r., arkusz 2, dla linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno, szlak Zgierz – Chociszew, km linii: 14.442 – 30.200 kserokopia jeden egzemplarz.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy203, 207, 212, 214, 230, 231, 232, 258, 259, 283, 291, 293, 297, 303, 306, 316, 318, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 385, 417, 419, 420, 424, 436, 437, 441, 442, 443, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 455


Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-11)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-04-01)
Liczba odwiedzin: 30590
Data aktualizacji: 2020-04-01 17:26:33