Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data11 marca 2019
Podmiot kontrolowanyP.H.U. „BARO” Robert Pietrzak
Temat

Realizacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniach 10.01-11.02.2019 r. w Oddziale Dzielnicowym Straży Miejskiej Łódź-Bałuty pod względem spełniania wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.), tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 216A


Data6 marca 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Warta
Temat

a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-03-25)
Liczba odwiedzin: 96891
Data aktualizacji: 2019-03-25 15:07:56