Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data18 lipca 2019
Podmiot kontrolowanyPowiat Brzeziński
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej w kwocie 498.131 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont drogi powiatowej Nr 5101E w miejscowości Dmosin w km 4+300-5+238”

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja

Wystąpienie Pokontrolne

Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 209A


Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-07-19)
Liczba odwiedzin: 98362
Data aktualizacji: 2019-07-19 12:25:29