Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data9 stycznia 2019
Podmiot kontrolowanyOS Nr 073Ł działający pn. „Tomasz Holz Auto Szkoła Premium”
Temat

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaniem kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Infrastruktury – ul. Piotrkowska 104 piętro IV, pokój nr 421.


Data4 stycznia 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Moszczenica
Temat

a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.,

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2017-01-01 do: 2017-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-01-18)
Liczba odwiedzin: 95878
Data aktualizacji: 2019-01-18 15:06:20