Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (50.29 KB) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz 1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, jest opublikowana w systemie ePUAP.





Ponadto Łódzki Urząd Wojewódzki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej udostępnia następujące usługi, pozwalające klientom na wnoszenie spraw drogą elektroniczną:

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
 • XLS, XSLX, ODS
 • GIF, TIF, JPG, PNG

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj. Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą następnie z poziomu tego konta złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego. Punkt potwierdzania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mieści się przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi.

Skrzynka poczty elektronicznej kancelaria@lodz.uw.gov.pl umożliwia wnoszenie spraw niewymienionych powyżej. Dopuszczalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami wynosi 5 MB.

Dokumenty wnoszone drogą poczty elektronicznej są przyjmowane zgodnie z paragrafem 9 punkty 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216):
 

§ 9

 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.
   
 2. W przypadku gdy:
  1. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
  2. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy — inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 — przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.
Informację udostępnił(a): Robert Barabasz
Informację opracował(a): Patryk Patucha (2012-03-28)
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-08)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2018-10-04)
Liczba odwiedzin: 13998
Data aktualizacji: 2018-10-04 13:35:39