Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer44
Data14 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 44/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”
Pliki do pobrania


Numer43
Data14 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 43/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych w związku z odstrzałem sanitarnym dzików na wyznaczonych obszarach województwa łódzkiego przez doraźne zgrupowanie zadaniowe sformowane z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania
Pliki do pobrania


Numer41
Data14 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 41/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu
Pliki do pobrania


Numer40
Data14 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 40/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
Pliki do pobrania


Numer39
Data13 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 39/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer38
Data13 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 38/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer37
Data7 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 37/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer36
Data7 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 36/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer35
Data7 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 35/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer34
Data6 lutego 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 34/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Pliki do pobrania


Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-02-24)
Liczba odwiedzin: 32428
Data aktualizacji: 2020-02-24 08:27:57