Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer11
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Pliki do pobrania


Numer10
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny realizacji budżetu zadaniowego
Pliki do pobrania


Numer9
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 9/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer8
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Ujazd w okręgu wyborczym Nr 2
Pliki do pobrania


Numer7
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadkowice
Pliki do pobrania


Numer6
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 6/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mniszków
Pliki do pobrania


Numer5
Data4 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 5/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
Pliki do pobrania


Numer4
Data4 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 4/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer3
Data4 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 3/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki inwestycyjnej w zakresie budownictwa inwestycyjnego, realizowanego w ramach środków finansowych określonych w części 85/10 – województwo łódzkie.
Pliki do pobrania


Numer2
Data4 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogów
Pliki do pobrania


Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-01-18)
Liczba odwiedzin: 28494
Data aktualizacji: 2019-01-18 15:46:27