Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
3 lipca 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.610.2019 z dnia 3 lipca 2019 r. stwierdzające nieważność stwierdzam nieważność uchwały nr VIII/46/19 Rady Gminy Mokrsko z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-07-04)
Liczba odwiedzin: 28237
Data aktualizacji: 2019-07-04 15:25:34