Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
1 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.484.2020 z 1 lipca 2020 r., Rada Gminy Kocierzew Południowy, stwierdzające nieważność
  • § 6 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyrazów: „do 120”,
  • § 6 ust. 1 pkt 3 w zakresie wyrazów: „do 70”,
  • § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 i § 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/99/2020 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-07-01)
Liczba odwiedzin: 30638
Data aktualizacji: 2020-07-01 11:58:46