Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
28 lutego 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rady Miejskiej w Głownie z dnia 4 stycznia 2019 r. znak PNIK-I.4131.14.2019 stwierdzające nieważność stwierdzam nieważność § 4 uchwały nr II/27/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w zakresie wyrazów „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
22 lutego 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rady Gminy Łanięta z dnia 22 lutego 2019 r. znak sprawy: PNIK-I.4131.142.2019 stwierdzające nieważność § 1 ust. 3 w zakresie wyrazu „nieusprawiedliwionej” oraz § 1 ust. 4 uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych rady Gminy Łanięta oraz stawek zwrotu kosztów podróży.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-02-28)
Liczba odwiedzin: 27651
Data aktualizacji: 2019-02-28 12:05:27