Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
4 września 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.750.2019 z dnia 4 września 2019 r. stwierdzające nieważność § 9 ust. 2 załącznika do uchwały nr IX/60/19 Rady Gminy Strzelce z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-01)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2019-09-09)
Liczba odwiedzin: 28522
Data aktualizacji: 2019-09-09 15:39:04