Zarządzenia zastępcze

Miesiąc:
2 grudnia 2019 Zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-10-26)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-06-15)
Liczba odwiedzin: 4331
Data aktualizacji: 2020-06-15 09:48:54