Zarządzenia zastępcze

Miesiąc:
8 września 2020 Zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice - 8 września 2020 r.
Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-10-26)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2020-09-10)
Liczba odwiedzin: 5463
Data aktualizacji: 2020-09-10 09:47:28