Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Komunikat Wojewody Łódzkiego z 20 października  2015 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 października 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 12 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 12 obejmuje dofinansowaniem łącznie 65 wniosków, w tym: 25 wnioski dróg powiatowych i 40 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Ponadto, przygotowywana jest Lista zmieniona nr 13, która przedłożona zostanie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia.

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z 19 października  2015 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 11 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 11 obejmuje dofinansowaniem łącznie 65 wniosków, w tym: 25 wnioski dróg powiatowych i 40 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Ponadto, przedłożona zostanie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Lista zmieniona nr 12.

 

 ***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z 28 września  2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 10 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 10 obejmuje dofinansowaniem łącznie 65 wniosków, w tym: 25 wniosków dróg powiatowych i 40 wniosków dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

       

***

 

             Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 23 września 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 9 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 9 obejmuje dofinansowaniem łącznie 60 wniosków, w tym: 24 wnioski dróg powiatowych i 36 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Ponadto, przedłożona została Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Lista zmieniona nr 10.

                                               

***

                                          Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 lipca 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 8 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 8 obejmuje dofinansowaniem łącznie 58 wniosków, w tym: 24 wnioski dróg powiatowych i 34 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Lista zmieniona nr 9 zostanie przedłożona do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.


***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 lipca 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 7 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 7 obejmuje dofinansowaniem łącznie 57 wniosków, w tym: 24 wnioski dróg powiatowych i 33 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 8, celem jej zatwierdzenia.

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca  2015 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 18czerwca 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 6 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 6 obejmuje dofinansowaniem łącznie 56 wniosków, w tym: 24 wnioski dróg powiatowych i 32 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji  Lista zmieniona nr 7, celem jej zatwierdzenia. 

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2015 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 maja 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 5 obejmuje dofinansowaniem łącznie 51 wniosków, w tym: 22 wnioski dróg powiatowych i 29 wniosków dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 6, celem jej zatwierdzenia.

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 5 maja 2015 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 maja 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 4 obejmuje dofinansowaniem łącznie 46 wniosków, w tym: 21 wniosków dróg powiatowych i 25 wniosków dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 5, celem jej zatwierdzenia.
 

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2015/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 3 obejmuje dofinansowaniem łącznie 46 wniosków, w tym: 21 wniosków dróg powiatowych i 25 wniosków dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 4, celem jej zatwierdzenia.
 

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2015 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2014/page:2

Zatwierdzona Lista zmieniona nr 2 obejmuje dofinansowaniem łącznie 44 wnioski, w tym: 21 wniosków dróg powiatowych i 23 wnioski dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2014 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji Lista zmieniona nr 3, celem jej zatwierdzenia.
 

***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2014 roku
 

Uprzejmie informuję o zatwierdzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 19 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 31 475 000 zł i 21 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 31 475 000 zł.

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na stronie internetowej mac.bip.gov.pl – Programy – Narodowy Program Przebudowy Dróg – Lista zakwalifikowanych wniosków 2015 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Pliki do pobrania:

Lista zakwalifikowanych wniosków Lista zakwalifikowanych wniosków (54 KB)


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 27 listopada 2014 roku
 

W dniu 25 listopada 2014 roku zakończyła prace Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2015 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”.

Przedmiotem prac Komisji było rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków, do której beneficjenci złożyli zastrzeżenia do dnia 14 listopada 2014 roku do godz. 16:00 (decydowała data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

W terminie zarejestrowano 31 zastrzeżeń, w tym:

 • zastrzeżenia złożone przez powiaty – 13;
 • zastrzeżenia złożone przez gminy – 18.

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących:

 • oceny formalnej Komisja postanowiła:
  • uwzględnić 1 odwołanie wnioskodawcy i poddać je ocenie merytorycznej;
  • odrzucić 5 odwołań
 • oceny merytorycznej Komisja postanowiła uwzględnić odwołania wnioskodawców i poddała ponownej ocenie 24 wnioski.

Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez wnioskodawców do Wstępnej listy rankingowej ustaliła Ostateczną listę rankingową wniosków, która w dniu 27 listopada 2014 roku została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zostały opublikowane:

Pliki do pobrania:

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Po jej zatwierdzeniu, do dnia 20 grudnia 2014 roku zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2014 roku
 

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2015 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”, w dniach 14 – 30 października 2013 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków, złożonych przez gminy i powiaty w terminie do 30 września 2014 r.

Do dnia 30 września 2014 r. do ŁUW w Łodzi wpłynęło 91 wniosków. Jeden wniosek wpłynął 2 października 2014 r.

Komisja dokonała pozytywnej oceny formalnej 30 wniosków powiatowych oraz 55 wniosków gminnych, złożonych w terminie.

Sześć wniosków gminnych i jeden wniosek powiatowy zostały odrzucone z powodów formalnych.

Zgodnie z zał. nr 2 Kryteria oceny merytorycznej do Regulaminu, zatwierdzonym w dniu 19 września 2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego, Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków w 8 obszarach.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z pkt. 11.2 załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, można wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2014 roku do godz. 16:00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, pok. 240, decyduje data wpływu do ŁUW.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, na stronie ŁUW w Łodzi zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, nie później niż 30 listopada 2014 r.

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra. Do dnia 20 grudnia 2014 roku, po jej zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2014 roku
 

Do dnia 30 września 2014 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój do ŁUW w Łodzi wpłynęło 91 wniosków jednostek samorządu terytorialnego z wnioskowaną kwotą dotacji 129 067 500,53 zł. Dostępna pula środków przeznaczonych dla województwa łódzkiego z budżetu państwa na 2015 r wynosi 62 950 tys. zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, powołana Komisja do spraw oceny wniosków dokona ich oceny formalnej i merytorycznej. Do dnia 31 października 2014 r. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku
 

Na podstawie pkt 10.1 i pkt. 14 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",1ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Termin składania wniosków od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).
Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać w:

Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;

wt w godz. 9:00-17:00.

Dokumenty programowe dostępne są na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

Kryteria merytoryczne oceny wniosków są dostępne na stronie ŁUW w Łodzi:
http://lodzkie.eu/data/other/kryteria_oceny_merytorycznej_wnioskow_.pdf

Punkt informacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 223,224 i 225 bud. E, (wejście od pl. Komuny Paryskiej)
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

Wszelkich informacji i porad związanych z realizacją Programu udzielą Państwu pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 • Magdalena Biłek (42) 664-13-19,
 • Alina Gwarda (42) 664-13-12,
 • Romuald Kolasa (42) 664-12-15,
 • Jacek Skoczylas (42) 664-12-68
 • Anna Zając (42) 664-12-15.

e-mail: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

wz. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Paweł Bejda
WICEWOJEWODA

1 Zmiany do Uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; Uchwałą Nr 194/2013 z dnia 29 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; Uchwałą Nr 36 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

 

***

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2014 roku
 

Uprzejmie informuję o zatwierdzeniu z dniem 16 lipca 2014 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listy zmienionej Nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2014 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 17 zadań dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 22 032 500 zł i 24 zadania dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 22 032 500 zł.

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Obecnie przygotowywana jest i zostanie przedłożona w najbliższym czasie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Lista zmieniona Nr 6, obejmująca kolejne zadania dla dróg powiatowych i dla dróg gminnych.Pliki do pobrania

Lista zmieniona nr 5 Lista zmieniona nr 5 (57 KB)
 

 

 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 5 czerwca 2014 roku
 

Uprzejmie informuję o zatwierdzeniu z dniem 28 maja 2014 r. przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listy zmienionej Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2014 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 16 zadań dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 22 032 500 zł i 19 zadań dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 22 032 500 zł.

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W najbliższym czasie przedłożona zostanie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzenia Lista zmieniona Nr 3 obejmująca 16 zadań dla dróg powiatowych i 22 zadania dla dróg gminnych.

Pliki do pobrania

Lista Nr 2 zakwalifikowanych wniosków Lista Nr 2 zakwalifikowanych wniosków (51.5 KB)
 

 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 28 marca 2014 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Dla województwa łódzkiego na rok 2014 przeznaczone zostaną wydatki budżetu państwa w wysokości 44 065 tys. zł.

Przygotowana Lista zmieniona nr 1 obejmuje dofinansowaniem łącznie 33 wnioski, w tym: 15 wniosków dróg powiatowych i 18 wniosków dróg gminnych. Listę rozszerzono o kolejne projekty zgodnie z ich uszeregowaniem na Ostatecznej liście rankingowej, które w 2013 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

W najbliższym czasie powyższa lista zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji celem zatwierdzenia.

Lista zmieniona nr 1, po jej zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2014/
 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku
 

W dniu 29 listopada 2013 roku zakończyła prace Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2014 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”.

Przedmiotem prac Komisji było rozpatrzenie zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniosków, do których beneficjenci złożyli zastrzeżenia do dnia 14 listopada 2013 roku do godz. 16:00 (decydowała data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

W terminie zarejestrowano 33 zastrzeżenia, w tym:

 • zastrzeżenia złożone przez powiaty – 15;
 • zastrzeżenia złożone przez gminy – 18.

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących oceny merytorycznej Komisja postanowiła uwzględnić odwołania wnioskodawców i poddała ponownej ocenie 33 wnioski.

Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez wnioskodawców do Wstępnej listy rankingowej ustaliła Ostateczną listę rankingową wniosków złożonych przez powiaty i gminy, która w dniu 29 listopada 2013 roku została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zostały opublikowane:

Ostateczna lista rankingowa Ostateczna lista rankingowa (7618.29 KB)
Arkusz oceny merytorycznej - wnioski powiatowe Arkusz oceny merytorycznej - wnioski powiatowe (3350.13 KB)
Arkusz oceny merytorycznej - wnioski gminne Arkusz oceny merytorycznej - wnioski gminne (3859.95 KB)

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Po jej zatwierdzeniu, do dnia 20 grudnia 2013 roku zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2013 roku
 

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2014 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”, w dniach 15 – 31 października 2013 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków, złożonych przez gminy i powiaty w terminie do 30 września 2013 r.

Do dnia 30 września 2013 r. do ŁUW w Łodzi wpłynęło 95 wniosków.

Komisja dokonała pozytywnej oceny formalnej 35 wniosków powiatowych oraz 58 wniosków gminnych, złożonych w terminie.

Jeden wniosek gminny i jeden wniosek powiatowy zostały odrzucone z powodów formalnych.

Zgodnie z zał. nr 2 Kryteria oceny merytorycznej do Regulaminu, zatwierdzonym w dniu 19 września 2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego, Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków w 8 obszarach.

Pliki do pobrania:


Zgodnie z pkt. 11.2 załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, można wnosić zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2013 roku do godz. 16:00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, pok. 240, decyduje data wpływu do ŁUW.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, na stronie ŁUW w Łodzi zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, nie później niż 30 listopada 2013 r.

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra. Do dnia 20 grudnia 2013 roku, po jej zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2013 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 października 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Uchwała modyfikuje zasady realizacji edycji Programu w 2014 roku poprzez redukcję kwoty wydatków budżetu państwa oraz ujednolicenie limitu wniosków dla wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalone w Programie zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29.10.2013 r.  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29.10.2013 r. (183.13 KB)


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2013 roku
 

Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został umieszczony projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dokument dostępny na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacy-uchwale-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-narodowy-program-przebudowy-drog-lokalnych.html.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku
 

Na podstawie pkt.10.1 i pkt.14 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174 /2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmienionej Uchwałą Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2014 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Termin składania wniosków od 1 września 2013 r. do 30 września 2013 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędy Wojewódzkiego w Łodzi).

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać w:

Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

W dniu 1 września 2013 r. (dzień wolny od pracy) wnioski można składać w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (wejście od strony ulicy Piotrkowskiej 104).

Dokumenty programowe dostępne są na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

Kryteria merytoryczne oceny wniosków są dostępne na stronie ŁUW w Łodzi: http://lodzkie.eu/data/other/kryteria_oceny_merytorycznej_wnioskow_.pdf

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 223,224 i 225 bud. E, (wejście od pl. Komuny Paryskiej)
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

Wszelkich informacji i porad związanych z realizacją Programu udzielą Państwu pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 • Magdalena Biłek 42 664-13-19,
 • Alina Gwarda 42 664-13-12,
 • Romuald Kolasa 42 664-12-15,
 • Jacek Skoczylas 42 664-12-68,
 • Anna Zając 42 664-12-15.

e-mail: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Pliki do pobrania:


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 czerwca 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 2 Zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 r.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 13 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 499,60 zł i 14 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 499 zł.

W ramach obecnej edycji przewiduje się wybudowanie/przebudowanie/wyremontowanie ok. 135,8 km dróg województwa łódzkiego.

Aktualizacja listy została przeprowadzona w związku z oszczędnościami, które powstały z uzyskania przez gminy i powiaty niższych kwot kosztorysowych po przetargach, niż wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na ostatecznej liście rankingowej.

Listy rozszerzono o kolejne projekty, które w 2012 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Przedmiotowa Lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/listy-zakwalifikowanych-wnioskow-2013/lodzkie.html.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 13 maja 2013 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 maja 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 1 Zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 r.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 12 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 499,11 zł i 15 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 498,50 zł.

W ramach obecnej edycji przewiduje się wybudowanie/przebudowanie/wyremontowanie ok. 134,6 km dróg województwa łódzkiego.

Aktualizacja listy została przeprowadzona w związku z oszczędnościami, które powstały z uzyskania przez gminy i powiaty niższych kwot kosztorysowych po przetargach, niż wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na ostatecznej liście rankingowej.

Listy rozszerzono o kolejne projekty, które w 2012 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Przedmiotowa Lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.bip.gov.pl/articles/index/listy-zakwalifikowanych-wnioskow-2013/page:2.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lutego 2013 roku
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia 2013 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 10 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 499 zł i 13 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 15 737 497 zł.

W Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w zakładce "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", została opublikowana przedmiotowa lista:

Lista zakwalifikowanych wniosków Lista zakwalifikowanych wniosków (2384.01 KB)


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2013 roku
 

W dniu 14 stycznia 2013 roku zakończyła prace Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2013 rok, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.

Przedmiotem prac Komisji było rozpatrzenie zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniosków, do których beneficjenci złożyli zastrzeżenia do dnia 7 stycznia 2013 r. do godz. 16:00 (decydowała data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

W terminie zarejestrowano łącznie 6 zastrzeżeń, w tym:

 • zastrzeżenia złożone przez powiaty – 3;
 • zastrzeżenia złożone przez gminy – 3.

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących oceny merytorycznej Komisja postanowiła uwzględnić odwołania wnioskodawców i poddała ponownej ocenie 6 wniosków.

Komisja po rozpatrzeniu zastrzeżeń wniesionych przez wnioskodawców do wstępnej, uzupełnionej listy rankingowej ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków złożonych przez powiaty i gminy, która w dniu 15 stycznia 2013 r. została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zostały opublikowane:

Lista zakwalifikowanych wniosków została przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Po jej zatwierdzeniu, do 31 stycznia 2013 r. opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
 

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych  „Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój” w ramach naboru uzupełniającego wniosków na rok 2013 dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków, złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach naboru uzupełniającego (w terminie 30.11.2012 r. do 20.12.2012 r.) do ŁUW w Łodzi wpłynęły 23 nowe wnioski o dofinansowanie  oraz 56 Aneksów zmieniających wnioski Beneficjentów, którzy złożyli wnioski w naborze przeprowadzonym od 1 do 30 września 2012 r.

Komisja dokonała pozytywnej oceny formalnej wszystkich wniosków powiatowych oraz wniosków gminnych, złożonych w terminie.

Zgodnie z zał. nr 2 Kryteria oceny merytorycznej do Regulaminu, zatwierdzonym w dniu 19 września 2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego, Komisja dokonała oceny merytorycznej 23 wniosków w 8 obszarach.

Pliki do pobrania:

UWAGA:
Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków nie uwzględnia zmiany ocen wniosku wynikających z rozpatrzenia zastrzeżeń (wniesionych przez wnioskodawców w ramach naboru regularnego). Powyższe zmiany będą uwzględnione na ostatecznej liście rankingowej wniosków.

Zgodnie pkt.11.2 załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zmienionej Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., wnioskodawca który złożył nowy wniosek w ramach naboru uzupełniającego, możne wnieść zastrzeżenie do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej do dnia 7 stycznia 2013 roku do godz. 1600 w
 

Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn., śr., czw. i pt. w godz. 8:00-16:00;
wt. w godz. 9:00-17:00.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, na stronie ŁUW w Łodzi zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, nie później niż do dnia 15 stycznia 2013 r. oraz przedłożona zostanie lista zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez ministra.

Do dnia 31 stycznia 2013 roku, po jej zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada  2012 roku
 

Na podstawie pkt.10.1 załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 6 września  2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,  zmienionej Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., ogłaszam uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach uzupełniającego naboru mogą być składane:

 1. Nowe wnioski o dofinansowanie.
 2. Aneksy zmieniające wnioski przez  Beneficjentów, którzy złożyli wnioski w naborze przeprowadzonym od 1 do 30 września 2012 r.,
Beneficjent w Aneksie może wnioskować tylko  w zakresie:
 • kwoty wnioskowanej dotacji (nie przekraczającej 3 mln zł i 50% wartości projektu)
 • wkładu własnego oraz jego udziału w kosztach wartości projektu.

Termin składania wniosków i aneksów
od  30 listopada 2012 r. do 20 grudnia  2012 r.


Wnioski i aneksy złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędy Wojewódzkiego w Łodzi).

Wnioski i Aneksy jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać w:

Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn., śr., czw. i pt. w godz. 8:00-16:00;
wt. w godz. 9:00-17:00.

W roku 2013, dla województwa łódzkiego  przyznane zostały środki z budżetu państwa w wysokości 31 475  000,00 zł.

Dokumenty programowe dostępne są na stronie:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://lodzkie.eu/page/1760,dokumenty-programowe.html
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:  
http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html

Punkt informacyjny:
Wszelkich informacji związanych z realizacją Programu udzielą Państwu pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
Magdalena Biłek (42) 664-13-19,
Alina Gwarda (42) 664-13-12,
Jacek Skoczylas (42) 664-12 - 68,
Romuald Kolasa (42) 664-12 -15,
Anna Zając (42) 664-12-15.
e-mail: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Załączniki:


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2012 roku dla Beneficjentów,
którzy złożyli wnioski w naborze przeprowadzonym od 1 do 30 września 2012 r.
 

W związku z ogłoszeniem naboru uzupełniającego, na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r., zmieniającej uchwałę Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, informuję:

 1. Zastrzeżenia wniesione w terminie do 14 listopada 2012 r., zostały rozpatrzone przez Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie. Beneficjenci zostaną indywidualnie poinformowani o sposobie załatwienia zastrzeżeń.
 2. Podjęte przez Komisję rozstrzygnięcia będą uwzględnione dopiero na ostatecznej liście rankingowej, po rozpatrzeniu zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej, która zostanie opublikowana do 15 stycznia 2013 r.

 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2012 r.
 

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2012 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, w dniach 19 – 29 października 2012 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków, złożonych przez gminy i powiaty w terminie do 30 września 2012 r.

Do dnia 30 września 2012 r. do ŁUW w Łodzi wpłynęło 76 wniosków.

Komisja dokonała pozytywnej oceny formalnej wszystkich 27 wniosków powiatowych oraz 45 wniosków gminnych, złożonych w terminie.

Trzy wnioski gminne zostały odrzucone z powodów formalnych.

Jeden Beneficjent wycofał złożony w terminie wniosek.

Zgodnie z zał. nr 2 Kryteria oceny merytorycznej do Regulaminu, zatwierdzonym w dniu 19 września 2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego, Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków w 8 obszarach.

Wstępna lista rankingowa Wstępna lista rankingowa (6481.24 KB)
Arkusz oceny merytorycznej - wnioski powiatowe Arkusz oceny merytorycznej - wnioski powiatowe (3295.1 KB)
Arkusz oceny merytorycznej - gminne Arkusz oceny merytorycznej - gminne (3292.64 KB)

Zgodnie z pkt. 11.2 załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, można wnosić zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2012 roku do godz. 16:00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, pok. 240, decyduje data wpływu do ŁUW.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, na stronie ŁUW w Łodzi zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, nie później niż 30 listopada 2012 r.

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra. Do dnia 20 grudnia 2012 roku, po jej zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat uzupełniający Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2012 r.
 

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 31 października br. informuję, że wstępna lista rankingowa zamieszczona na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie zawiera limitu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu w województwie łódzkim w 2013 r.

Związane jest to z przewidzianym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczeniem wydatków budżetu państwa na realizację Programu i wynikającym stąd zmniejszeniem środków przeznaczonych na dotacje celowe dla poszczególnych województw, planowanym w ramach przygotowywanej nowelizacji uchwały Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego. Planowana nowelizacja obejmuje również zmianę zasad dofinansowania zadań, a także procedurę uzupełniającego naboru zgłoszonych wniosków oraz modyfikację wniosków już zgłoszonych.

Z projektami stosownych aktów prawnych można się zapoznać na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-i-projekt-uchwaly-rady-ministrow.html.

Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (876.22 KB)


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2012 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 października 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 3 Zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2012 r.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 10 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł i 19 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 6 295 000 zł.

W ramach obecnej edycji przewiduje się wybudowanie/przebudowanie/wyremontowanie ok. 62,2 km dróg województwa łódzkiego.

Aktualizacja listy została przeprowadzona w związku z oszczędnościami, które powstały z uzyskania przez gminy i powiaty niższych kwot kosztorysowych po przetargach, niż wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na ostatecznej liście rankingowej.

Listy rozszerzono o kolejne projekty, które w 2011 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Przedmiotowa Lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/45/page:2.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2012 r.
 

W terminie składania wniosków od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”   do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło 76 wniosków jednostek samorządu terytorialnego o wartości 200 584 068 zł,  na kwotę dofinansowania 57 428 087,47 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu,   powołana Komisja do spraw oceny wniosków dokona oceny formalnej     i merytorycznej wniosków. Do dnia  31 października 2012 r. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowych wniosków.

 

***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 

Na podstawie pkt.10.1 i pkt.14 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Termin składania wniosków od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędy Wojewódzkiego w Łodzi).

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać w:
Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

W dniach 29 i 30 września 2012 r. (dni wolne od pracy) wnioski można składać w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (wejście od strony ulicy Piotrkowskiej 104).

Dokumenty programowe dostępne są na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:
http://mac.bip.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-programowe/zalaczniki.html.

Kryteria merytoryczne oceny wniosków są dostępne na stronie ŁUW w Łodzi:
http://lodzkie.eu/data/other/kryteria_oceny_merytorycznej_wnioskow_.pdf
.

Punkt informacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 223, 225 bud. E, (wejście od pl. Komuny Paryskiej)
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

Wszelkich informacji i porad związanych z realizacją Programu udzielą Państwu pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 • Alina Gwarda - 42 664-13-12,
 • Magdalena Biłek - 42 664-13-19,
 • Romuald Kolasa - 42 664-12-15,
 • Anna Zając - 42 664-12-15.

e-mail: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2012 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 sierpnia 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 2 Zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2012 r.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 10 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł i 16 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 135 373 zł.

W ramach obecnej edycji przewiduje się wybudowanie/przebudowanie/wyremontowanie ok. 55,6 km dróg województwa łódzkiego.

Aktualizacja listy została przeprowadzona w związku z oszczędnościami, które powstały z uzyskania przez gminy i powiaty niższych kwot kosztorysowych po przetargach, niż wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na ostatecznej liście rankingowej.

Listy rozszerzono o kolejne projekty, które w 2011 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania.

Przedmiotowa Lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: http://mac.bip.gov.pl/articles/index/45/page:2.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2012 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zmienioną nr 1 Zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2012 r.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 9 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł i 14 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł.

W ramach obecnej edycji przewiduje się wybudowanie/przebudowanie/wyremontowanie ok. 49,3 km dróg województwa łódzkiego.

Aktualizacja listy została przeprowadzona w związku z oszczędnościami, które powstały z uzyskania przez gminy i powiaty niższych kwot kosztorysowych po przetargach, niż wnioskowane do dofinansowania i zatwierdzone na ostatecznej liście rankingowej.

Listy rozszerzono o projekty, które w 2011 r. otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania Przedmiotowa Lista jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://mac.bip.gov.pl/articles/index/45/page:2.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2011 r.
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2012 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Zatwierdzona lista wniosków z województwa łódzkiego obejmuje 8 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł i 13 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 6 295 000 zł.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, została opublikowana przedmiotowa lista przedmiotowa lista (2029.99 KB).


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2011 r.
 

W dniu 28 listopada 2011 roku zakończyła prace Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2012 rok, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.

Przedmiotem prac Komisji było rozparzenie zastrzeżeń do oceny merytorycznej wniosków, do których beneficjenci złożyli zastrzeżenia do dnia 14 listopada 2011 r. do godz. 16:00 (decydowała data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego).

W terminie zarejestrowano łącznie 14 zastrzeżeń, w tym:

 1. zastrzeżenia złożone przez powiaty – 6
 2. zastrzeżenia złożone przez gminy – 8

W zakresie złożonych zastrzeżeń dotyczących oceny merytorycznej Komisja poddała ponownej ocenie 14 wniosków.

W przypadku 11 projektów Komisja postanowiła uwzględnić odwołanie wnioskodawców i dokonała ponownej oceny.

W przypadku 3 wniosków Komisja podtrzymała wcześniejszą decyzję w zakresie przyznanej punktacji.

Komisja po rozpatrzeniu wniesionych przez wnioskodawców zastrzeżeń stworzyła ostateczną listę rankingową wniosków złożonych przez powiaty i gminy, która została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zostały opublikowane:

Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Po jej zatwierdzeniu opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2011 r.
 

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych – nabór wniosków na 2012 rok, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój”, w dniach 19 - 28 października 2011 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków, złożonych przez gminy i powiaty w terminie do 5 października 2011 r.

Do dnia 5 października 2011 r. do ŁUW w Łodzi wpłynęło 69 wniosków.

Komisja stwierdziła, iż dwa wnioski wpłynęły do ŁUW w Łodzi po terminie składania wniosków i jednogłośnie zdecydowała o ich odrzuceniu z powodów formalnych.

Komisja dokonała pozytywnej oceny formalnej wszystkich wniosków złożonych w terminie.

Zgodnie z zał. nr 2 Kryteria oceny merytorycznej do Regulaminu, zatwierdzonym w dniu 19 września 2011 r. przez Wojewodę Łódzkiego, Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków w 8 obszarach.

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodzkie.eu/page/1758,narodowy-program-przebudowy-drog-lokalnych---etap-ii---bezpieczenstwo---dostepnosc---rozwoj.html, zostały publikowane: arkusz oceny merytorycznej wniosków oraz wstępna lista rankingowa wniosków.

Dokument do pobrania: plik pdf

Zgodnie z pkt. 11.2 załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, można wnosić zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych.

Zastrzeżenia można składać w formie pisemnej do dnia 14 listopada 2011 roku do godz.16:00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ul. Piotrkowska 104 – Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, pok. 240, decyduje data wpływu do ŁUW.

Niezwłocznie po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Komisję, na stronie ŁUW w Łodzi zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa wniosków, nie później niż 30 listopada 2011 r.

Ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przedłożona ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej do dnia 20 grudnia 2011 roku, i po zatwierdzeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wstępna lista rankingowa Wstępna lista rankingowa (5768.77 KB)

Powiatowy arkusz oceny merytorycznej Powiatowy arkusz oceny merytorycznej (1833.39 KB)

Gminny arkusz oceny merytorycznej Gminny arkusz oceny merytorycznej (3343.94 KB)


***

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 7 października 2011 r.
 

W terminie składania wniosków od 7 września 2011 r. do 5 października 2011 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło 69 wniosków jednostek samorządu terytorialnego o wartości 125 308 719 zł, na kwotę dofinansowania 34 987 795 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu, powołana Komisja do spraw oceny wniosków dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Do dnia do 31 października 2011 r. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowych wniosków.


***
 

Komunikat z dnia 19 września 2011 r.
 

W dniu 19 września 2011 r. Wojewoda Łódzki zatwierdził Regulamin prac Komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” wraz z załącznikami. Jednym z załączników są Kryteria oceny merytorycznej – zał. nr 2. Beneficjenci, którzy będą składali wnioski o dofinansowanie, zgodnie z Kryteriami oceny winni do wniosku załączyć stosowne dokumenty.

Wnioski, które zostały już złożone należy uzupełnić o brakujące dokumenty w terminie trwania naboru, tj. do dnia 5 października 2011 r.

Przewodniczący Komisji
Marek Cur

 Kryteria merytoryczne oceny wniosków  Kryteria merytoryczne oceny wniosków (143.34 KB)


***
 

Komunikat Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011 r.
 

W dniu 6 września 2011 roku Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Program będzie realizowany w latach 2012-2015.

Koordynacją projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem (strategicznym) jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

Jednym z celów szczegółowych Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi i krajowymi, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój należy składać w:

Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
w godz. 8:00-16:00, (wtorki w godz. 9:00-17:00)

Termin składania wniosków od 7 września 2011 r. do 5 października 2011 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty programowe dostępne są na stronie MSWiA http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/175/20029/Narodowy_Program_Przebudowy_Drog.html.

Punkt informacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 223, 225 i 232 bud. E, (wejście od pl. Komuny Paryskiej)
w godz. 8:00-16:00, (wtorki w godz. 9:00-17:00)
Tel.: 42 664-13-12, 42 664-12-15, 42 664-12-17; Fax: 42 664-10-88

Wszelkich informacji i porad związanych z realizacją Programu udzielą Państwu urzędnicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 • Alina Gwarda
 • Romuald Kolasa
 • Roman Wlazeł
 • Anna Zając

e-mail: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Informację wprowadził(a): Łukasz Ślusarz (2011-09-07)
Informację zmodyfikował(a): Łukasz Ślusarz (2015-10-22)
Liczba odwiedzin: 65410
Data aktualizacji: 2015-10-22 14:43:02