Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
16 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Wróblew, znak: PNIK-I.4131.273.2018 z 16 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew.
12 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.261.2018 z 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIX/312/18 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów terenów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew, w gminie Działoszyn.
12 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.255.2018 z 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LII/503/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
6 kwietnia 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Bełchatów, znak: PNIK-I.4131.228.2018 z 6 kwietnia 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/416/2018 Rady Gminy Bełchatów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Dobrzelów.
Informację wprowadził(a): Robert Barabasz (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Robert Barabasz (2018-04-19)
Liczba odwiedzin: 100179
Data aktualizacji: 2018-04-19 08:48:24