Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
14 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miasta Skierniewice, znak: PNIK-I.4131.479.2018 z 14 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr L/65/2018 Rady
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.475.2018 z 13 czerwca 2018 r o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIII/445/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Sangrodz.
13 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.474.2018 z 13 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LXIII/445/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw zlokalizowanego w miejscowości Sangrodz.
8 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miasta Kutna, znak: PNIK-I.4131.462.2018 z 8 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LV/527/18 Rady Miasta Kutno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w prowadzonych przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego.
6 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łowiczu, znak: PNIK-I.4131.457.2018 z 6 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr LVIII/407/2018 rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Łowiczu obręb Górki.
6 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Sędziejowice, znak: PNIK-I.4131.455.2018 z 6 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLI/298/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
6 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, znak: PNIK-I.4131.461.2018 z 6 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/348/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Powiatu Piotrkowskiego.
6 czerwca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Brąszewice, znak: PNIK-I.4131.459.2018 z 6 czerwca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLV/202/2018 Rady Gminy Brąszewice z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Brąszewice.
Informację wprowadził(a): Lena Cudna (2011-03-04)
Informację zmodyfikował(a): Lena Cudna (2018-06-19)
Liczba odwiedzin: 100976
Data aktualizacji: 2018-06-19 01:25:16