Tablica ogłoszeń

Miesiąc:
15 grudnia 2017

Informujemy, że dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) oraz w dniu 17 grudnia (niedziela) w godzinach 8:00-16:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 103, sala obsługi paszportowej, parter) odbędą się dni otwarte dedykowane cudzoziemcom, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt w Polsce lub nabyć obywatelstwo polskie.

Sobotnie dni otwarte dedykowane się wszelkim grupom cudzoziemców, natomiast niedzielne dni otwarte organizowane są z myślą o małżeństwach (cudzoziemiec oraz małżonek – obywatel polski).

 

Podczas dni otwartych zostaną przedstawione m. in. procedury i przepisy dotyczące legalizacji pobytu w Polsce oraz możliwości nabywania obywatelstwa polskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Bezpieczna przystań

 

Projekt „Administracja dla cudzoziemca – szybciej i sprawniej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

15 grudnia 2017

Wezwanie do odbioru depozytu

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.), Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako przechowujący depozyt, wzywa spadkobierców po zmarłym w dniu 12 lutego 2007 r. Romanie Jędrzejaku, synu Czesława i Marianny, do odebrania depozytu pieniężnego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007. Odbiór depozytu nastąpi po przedstawieniu sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku iepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia niniejszego wezwania, na mocy art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, nastąpi likwidacja depozytu, a wszelkikorzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt przechodzą na Skarb Państwa.

Informację wprowadził(a): Robert Barabasz (2011-02-25)
Informację zmodyfikował(a): Robert Barabasz (2017-12-15)
Liczba odwiedzin: 502229
Data aktualizacji: 2017-12-15 14:12:44