Wykaz zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Wykaz zgłoszeń

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 209/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 09.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

4. Adres inwestycji

Działki ewid. nr 25/1, 26/1, 31/3, 32/1, 33/2 obręb Wola Wydrzyna, gmina Sulmierzyce, powiat pajęczański

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa włączenia drogi do DW 483; budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego, przebud. sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 208/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 12.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

 

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. Częstochowska – pas drogi krajowej
Nr 43; dz. 494, obręb 8, jedn. Wieluń miasto, dz. 158, obręb 15, jedn. Wieluń miasto

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 207/WT
2. Data wpływu zgłoszenia 08.01.2018 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA – OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Leszcze, działka nr ewid. 266, obręb 19 (droga wojewódzka nr 703),

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 206/WT
2. Data wpływu zgłoszenia 21.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Mokre Prawa 30

4. Adres inwestycji

Skierniewice, ul. Łódzka (droga wojewódzka), działki nr ewid. 23 i 123/1, obręb ewid. 12 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej  w ul. Równoległej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 205/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 22.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji

Jeżów, ul. Brzezińska, działka nr ew. 383/1, obręb 5   

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci niskiego napięcia 0.4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 204/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ATAL S.A. 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27
4. Adres inwestycji

Dz. ewid. nr 1/32 i 1/34 ob. W-14 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci oświetlenia drogowego w drodze dojazdowej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 203/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 28.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ASTRUM Łódź sp. z o.o.
4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 30/34 obręb W-26 ul. Piłsudskiego w Łodzi.

5. Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 202/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Aleksandrów Łódzki
4. Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Łódzkim na terenie działki nr 1 w obrębie nr A-5 Aleksandrów Łódzki

5. Opis projektowanego obiektu

budowa kanału deszczowego w drodze krajowej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.12.2018 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 201/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 04.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Droga krajowa Nr 72 w Brzezinach, dz. nr ewid. 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2793, 2794/1, 2777/1

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, elektroenergetycznych złączy kablowych niskiego napięcia, kablowej sieci oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych )pas drogowy drogi krajowej Nr 72 w Brzezinach.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 200/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Dz. 524 obr. 9 i dz. 867/4, 862/3 obr 20 gm. Tomaszów Mazowiecki

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 199/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 01.12.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid. 91/3 obręb A-11, Aleksandrów Łódzki (DK Nr 72) - ul. Wierzbińska

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 198/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
4. Adres inwestycji

Działka nr ew. 41/2, 74/1, 140 ob. Żurawieniec gm. Kutno; Droga Krajowa nr 60.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia.  

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.01.2018

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 197/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 16.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. 98-270 Złoczew, ul. Cmentarna 11
4. Adres inwestycji

Dz. nr 236/5, 236/4, 200/2, 238/1, 242/2, 258/3, 267/1 obręb 1 miasta Złoczew; (pas drogi wojewódzkiej nr 477)

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci cieplnej 

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 19.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 196/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 21.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń, m. Dąbrowa, Wieluń,dz. nr ewid. 756/5 obr. Dąbrowa, dz. nr ewid. 222/36 obr. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w km 63,7-63,8 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe-Oleśnica

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.12.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 195/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 26.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Wróblew,
m. Słomków Mokry
dz. nr ewid. 67, obr. 25 - pas drogi krajowej nr 12

5. Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oraz demontaż przewodów linii napowietrznej nN,

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.11.2017r.


Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 194/WR
2. Data wpływu zgłoszenia 15.11.2017r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. 3-go Maja (działka ewid. nr 408, obręb ewid. 8)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 45 – ul. 3-go Maja. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 193/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 8.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid.: 48, 57 w obr. 0021 Tomaszów Mazowiecki - Miasto.

5. Opis projektowanego obiektu

budowa wylotów kanalizacji deszczowej  

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 192/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 9.11.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

Dz. 1191 obr. Sieniec gm,. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 191/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 24.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

BP Europa SE Oddział w Polsce, 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

4. Adres inwestycji

Łódź, ul. Rokicińska (działka ewid. nr 132/3, obręb ewid. W-34 i działki ewid. nr 24/4, 25/6, 26/6 i 27/6, obręb ewid. W-39, pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 713)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.11.2017r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 190/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 20.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko,97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

4. Adres inwestycji

Radomsko (działki ewid. nr 194/1, 208/6, obręb ewid. 18 i działki ewid. nr 1, 2/1, 2/2 i 4/1, obręb ewid. 26)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem do rz. Radomki w Radomsku.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 189/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 19.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja

4. Adres inwestycji

Dz. 139 obr. 5 Głuchów

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.  oraz stacja transformatorowa

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.11.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 188/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brzeziny

4. Adres inwestycji

Działka nr ew. 251 ; obręb 0030 Zalesie ; gmina Brzeziny – Droga Wojewódzka nr 715

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

Zgłoszenie pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 187/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 3.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKIA

4. Adres inwestycji

MOP Niwiska i Ochędzyn na drodze ekspresowej S8

5. Opis projektowanego obiektu

Przyłącze kan. sanit.  Z budową 2 przepompowni

6. Data wniesienia sprzeciwu

22.11.2017

7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 186/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 23, obr. 12 - pas drogi wojewódzkiej nr 705,

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 185/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 2.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

„METALEX” Sp. J.  J. Pilarski, Zb. Dąbrowski, M. Pilarska, G. Jeż.

4. Adres inwestycji

ul. Kościelna, m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki - droga krajowa Nr 71.

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 184/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 2.10.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 112/2, obr. 11

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Łódzkiej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 183/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 28.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 100/1, 242/1, 356/1, 357/1, 360/1, obręb Nr 19 Sokolniki; Sokolniki Parcela, gm. Ozorków

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

 19.10.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 182/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 26.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GMINA KSAWERÓW

4. Adres inwestycji

361/3 - Obręb 0024 Wola Zaradzyńska, droga krajowa Nr 71

5. Opis projektowanego obiektu

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami              w kierunku posesji wraz z przebudową sieci wodociągowej i elektroenergetycznej

6. Data wniesienia sprzeciwu przyjęto bez uwag.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 181/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 1/4 w obr. 8 Złoczew, gm. Złoczew (pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 477). 

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu bez uwag
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 180/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 21.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wieluń, m. Dąbrowa, Wieluń,dz. nr ewid. 756/5 obr. Dąbrowa, dz. nr ewid. 222/36 obr. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w km 63,7-63,8 linii kolejowej nr 181 Herby Nowe-Oleśnica
6. Data wniesienia sprzeciwu  -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

Zgłoszenie pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 179/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 15.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

4. Adres inwestycji

Od st. PT Tomaszów Mazowiecki do granicy terenu JW4392 w Glinniku. Od ZK Spalska do granicy terenu JW4392.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa dwóch przyłączy kablowych zasilania elektroenergetycznego (przyłącze podstawowe ze światłowodem i przyłącze rezerwowe).
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 178/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat radomszczański, gmina miasto Radomsko, m. Radomsko ul. Brzeźnicka , Krakowska i Przedborska
dz. nr ewid. 1/1 obr. 12, dz. nr ewid. 1 obr. 17, dz. nr ewid. 174/26 obr. 26, dz. nr ewid. 608 obr. 38,

5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zabudową latarni oświetleniowych (doświetlenie przejść dla pieszych w pasie dróg krajowych)
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 04.10.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 177/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.09.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Veolia Energia Łódź S.A.
92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5
4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat łódzki, gmina Łódź, m. Łódź, dz. nr ewid. 1/34 obr. W-14

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Pomorskiej 168/170 w Łodzi (odc. S1-c1-S2-c2) – teren zamknięty
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.11.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 176/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.09.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kamieńsk

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
4. Adres inwestycji

Kamieńsk, ul. Kolejowa, pow. radomszczański, działka ewid. nr 1/8, obręb ewid. 10 Kamieńsk

5. Opis projektowanego obiektu Budowa elementu sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 175/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 07.09.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Wierzchlas.

  • dz. nr ewid. 52 obr. 8 Krzeczów
  • dz. nr ewid. 1 obr. 7 Kraszkowice
5. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 174/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji Działki w pasie drogowym autostrady A1 obręb Juków-Franciszków, gmina Łanięta, powiat kutnowski.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.10.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 173/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji Działki w pasie drogowym autostrady A1 obręb Juków-Franciszków, gmina Łanięta, powiat kutnowski.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 172/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 30.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 PGE Dystrybucja SA O/Łódź-Teren

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 416, obr. 0030 Wola Moszczenicka (pas drogi wojewódzkiej nr 716)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci energetycznej napowietrznej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.10.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 171/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Miasto Skierniewice

4. Adres inwestycji m. Skierniewice, ul. Unii Europejskiej, ul. Jana III Sobieskiego – droga krajowa Nr 70
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego.
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu .
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 170/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marta Unieszewska prowadząca działalność gospodarczą P.P.H.U. „Uma” Marta Uniszewska.

4. Adres inwestycji Dz. o nr ew.: 16/1 ob. Stary Imielnik, dz. 109/1, 110/1, 111/1, 111/4, 106/4 ob. Dobra - Nowiny, dz. 457/3, 485/1,458/3. 184/1 ob. Dobra, dz. 159,43/1.43/2, 43/3, 43/4, 61/1, 274, 64/1, 273 ob. Michałówek oraz dz. 137/1, 141/2, 115/1, 373, 202/4 i 203 ob. Sosnowiec ; Gm. Stryków
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci teleinformatycznej Relacji Łódź- Stryków
6. Data wniesienia sprzeciwu 27.09.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 169/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 23.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. Adres inwestycji Woj. łódzkie, powiat rawski, gmina Rawa Maz. dz. nr ewid. 221/7, 267/1, 267/2, obr. 3
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanału deszczowego wraz z odwodnieniem pasa drogowego ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej wraz z budową krawężników, odcinek 8A-11A i 9-30, ul. Zamkowa Wola (Droga wojewódzka nr 707)
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.09.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 168/JN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń

4. Adres inwestycji Działka nr ew. 738/1, 737 ; obręb Masłowice ; gmina Wieluń
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 167/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 09.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie

4. Adres inwestycji dz. ¼ obr. 8 Miasto Złoczew
5. Opis projektowanego obiektu Sieć ciepłownicza z przyłączami
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 166/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 08.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marta Unieszewska prowadząca działalność gospodarczą P.P.H.U. „Uma” Marta Uniszewska.

4. Adres inwestycji Działki nr ewid. 92/5, 92/3, 78/3, 77, 76/1- obr. 0005 Dobra, 351- obr. 0033 Dobra, 137- obr.0009 Kiełmina, 115, 140/1- obr. 0029 Skotniki 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci teleinformatycznej Relacji Zgierz- Stryków
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 165/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 16.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach

4. Adres inwestycji Woj. łódzkie, powiat skierniewicki, gmina m. Skierniewice, dz. nr ewid. 112/2, obr. 11
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego w ul. Łódzkiej
6. Data wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie pozostawione bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 -

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 164/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 09.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator SA

4. Adres inwestycji Działka 41/2, 71/1 , 140 obr. Żurawiec gmina Kutno
5. Opis projektowanego obiektu Sieć napowietrzna nN – budowa i przebudowa
6. Data wniesienia sprzeciwu 25.09.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 163/PK
2. Data wpływu zgłoszenia 03.08.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A;
Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Woj. łódzkie, powiat wieluński, gmina Biała

dz. nr ewid. 273, 1071, obr. 0001 Biała Rządowa
5. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.09.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 162/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 14.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zgierz

4. Adres inwestycji

ul. Długa Zgierz

5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa drogi; Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n., kanalizacja deszczowa, linia telekom., ośw. Uliczne n.n. i dekoracyjne podświetlenie ławek, murków i drzew.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 161/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 14.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rzeczyca

4. Adres inwestycji

Działki nr: 1080/1, 1078/2, 148, 883/4, 869/14, 868/3, 867/3 – ul. Tomaszowska, Mazowiecka – droga woj. nr 726 w Rzeczycy

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 160/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 90 obr. 22 Kamienna Kolonia gmina Błaszki)

5. Opis projektowanego obiektu Budowa i rozbiórka Kablowa sieć elektryczna n.n. 
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.09.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 159/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 10.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 208/12 obr. M-09

5. Opis projektowanego obiektu Kablowa sieć elektryczna n.n.  oraz stacja transformatorowa
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 01.08.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 158/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.07.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA z/s w Lublinie

4. Adres inwestycji

Działki nr 426, 730/4, 727/1 i 725/1 obr. 50 Wola Chojnata - droga wojewódzka nr 725, gmina Biała Rawska

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 157/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

4. Adres inwestycji

m. Kiełmina, gm. Stryków, pow. zgierski działka nr ewid. 137, obręb ewid. 0009 Kiełmina

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 156/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 13.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Szczerców

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 361, obr. Stanisławów I, gm. Szczerców
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 483
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 155/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 08.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. - oddział Łódź Teren

4. Adres inwestycji

 

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.  ze złączem kabl. - pom.

6. Data wniesienia sprzeciwu 02.08.2017
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 154/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 06.06.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działka nr 17, obręb Spała, gmina Inowłódz

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 1 sierpnia 2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 153/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 29.05.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Radomsko, ul. Spacerowa, działka nr ewid. 1/4, obręb ewid. 29 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nN 0,4kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 152/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 29.05.2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

działka nr 21/15 obręb 0047 Piotrków Trybunalski, pas drogi ekspresowej S8

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x120 mm2

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.08.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 151/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 26.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Skierniewice

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 112, obr. Halinów, m. Dąbrowice, gm. Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 705

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 150/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 24.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 88, obr. Kolonia Borowiecko, gm. Gomunice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 149/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 19.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. Częstochowska – pas drogi krajowej
Nr 43dz. 494, obręb 8, jedn. Wieluń miasto, dz. 158, obręb 15, jedn. Wieluń miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.06.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 148/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

4. Adres inwestycji

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w m. Łask, Gucin 58a, gmina Buczek, pow. łaski

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn dla potrzeb systemu AWOS

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 147/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 05.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

m. Biała Pierwsza, gmina Biała, dz. ewid. 131/1, obręb ewid. Biała Pierwsza

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia od punktu B do punktu C
dla potrzeb zasilania tłoczni ścieków T-17

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 146/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni

4. Adres inwestycji

działki nr ewid: 1, obr. 0003 Sklęczki – m. Kutno oraz nr 43, obr. 0012 Kotliska – gm. Kutno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 wycofano zgłoszenie

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 145/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Łódź, Aleja Śmigłego-Rydza 50-78
Łódź-Górna/G-5/dz. 268/13, 268/2, 268/8, 268/7
Łódź-Widzew/W-29/dz. 94/31, 94/6, 94/25, 94/5

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. Adres inwestycji

Działka nr 1955 obręb 26 Pilichowice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV i sieci telekomunikacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

4. Adres inwestycji

Działka nr 1955 obręb 26 Pilichowice

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV i sieci telekomunikacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 144/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 27.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator SA

4. Adres inwestycji

Działka nr 135/2 (droga wojewódzka nr 703) obręb 14 Kwiatkówek, gmina Góra Św. Małgorzaty

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 143/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 18.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

4. Adres inwestycji

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w m. Łask, Gucin 58a, gmina Buczek, pow. łaski

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn dla potrzeb systemu AWOS

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 142/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

m. Olewin (pas drogi wojewódzkiej), działka nr ewid. 753, obręb ewid. 13 Olewin

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu 29.05.2017r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 141/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 11.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rzgów

4. Adres inwestycji dz. nr ewid. 139/2, obr. 0004 Gospodarz (pas drogi krajowej Nr 71)
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Cegielnianej w miejscowości Gospodarz

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

04.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 140/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 10.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 3, 98-300 Wieluń

4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 45 – ul. 3 Maja w Wieluniu, dz. 408, obr. 8
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu -
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.05.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 139/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto i Gmina Działoszyn z siedzibą w Działoszynie

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 798, obr. Sadowiec, gm. Działoszyn
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej śr. 500 mm PVC w pasie drogi krajowej Nr 42

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 138/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

4. Adres inwestycji

Burzenin, ul. Kościelna (pas drogi wojewódzkiej Nr 480) działka nr ewid. 236, obręb ewid. Burzenin

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 137/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 05.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 250/1, obr. 12 Miasto Bełchatów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej 484

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 26.04.17

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 136/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 31.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 1/4, obr. 08, Złoczew-miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej Nr 477

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 135/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk

 

4. Adres inwestycji

Działka nr 66, 57/4, 824/1 obręb 3 Sklęczki, gm. Kutno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogi krajowej nr 92

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 134/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 21-03-2017
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

4. Adres inwestycji

Działka nr 90 obręb 4 Miasto Bełchatów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia w ul. Piłsudskiego w Bełchatowie

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 133/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji dz. 226Obr. Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Maz.
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci energetycznej nN

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wnieśliśmy sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 131/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 10.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3d, 99-220 Wartkowice

4. Adres inwestycji Biała Góra, Drwalew i fragment Wierzbówki, gmina Wartkowice, pow. Poddębice – pas drogi wojewódzkiej Nr 469 (działka 343, obręb Biała Góra oraz działka 173/1, obręb Drwalew)
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 31.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 130/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji

Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, droga krajowa Nr 91 (km 314+713 do 314+791)

działki nr ewid. 790 i 1433/6, obręb ewid. 0001 Łęczyca
5. Opis projektowanego obiektu

Linia kablowa nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 129/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 28.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

4. Adres inwestycji

Wieluń, ul. 3 Maja (pas drogi krajowej Nr 45), działka nr ewid. 55, obręb ewid. 14

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 30.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 128/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola

4. Adres inwestycji

Działka nr 220/1 obręb 12 Michałów, gm. Zduńska Wola

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 482

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 127/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 24.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Burzenin

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 161/2, Strumiany, gm. Burzenin

5. Opis projektowanego obiektu

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej- sieć wodociągowa w ul. Widawskiej w Stumianach (pas drogi wojewódzkiej Nr 480)

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 126/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 22.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, Dalików

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 183, obr. 21, Sarnówek

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 72

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 125/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 23.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Andrespol , 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126

4. Adres inwestycji

Justynów, gmina Andrespol działka nr 223, obręb 5 Justynów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.03.2017

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 124/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 20.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Koluszkach

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 43, 259, obr. 7 m. Koluszki, dz. nr ewid. 34, obr. 8 m. Koluszki, dz. nr ewid. 1, obr. Słotwiny

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w Koluszkach i ul. Tomaszowskiej w Słotwinach (pas drogi wojewódzkiej Nr 715).

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 06.04.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 123/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 10.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Masłowice

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 648 obręb Masłowice, powiat radomszczański

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z betonowym wylotem

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 122/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 09.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
20-340 Łublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 357/15, obręb nr 2, jedn. M. Skierniewice, m. Skierniewice, ul. Widok – pas dw Nr 705

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 03.03.2017r

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 121/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 08.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 385/2, obr. 1, dz. nr ewid. 1/4, obr. 8, m. Złoczew

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.03.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 120/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 06.02.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA

4. Adres inwestycji

Działka 15/1  obręb 3  Miasto Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu

Kablowa sieć elektryczna n.n. 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.02.2017r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 119/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1/12, obr. G-6 Głowno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji transformatorowej 15/0.4kV na terenie kolejowym zamkniętym

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 118/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidle

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 186 Stanisławice, gm. Gidle

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.02.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 117/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidle

4. Adres inwestycji

dz. nr ewid. 186 Stanisławice, gm. Gidle

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 14.02.2017 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 116/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 20.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 115/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 28.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działki nr 17/1, 138, 193/1 obręb 2 Anielin Swędowski

5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 114/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice

4. Adres inwestycji

dz. nr  96/1 obr. Łążki, gm. Wartkowice (droga wojewódzka Nr 469). 

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 113/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2017 r.,
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wartkowice

4. Adres inwestycji

dz. nr 96/1 obr. Łążki, gm. Wartkowice (droga wojewódzka Nr 469). 

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 112/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 04.01.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Pan Stanisław Rybiałek

4. Adres inwestycji

działka nr ewid.1/2, obr. P-21 Łódź

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej  Nr 710
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 111/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 30.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 187, obr. 21 Urbanice, gm. Wieluń
działka nr ewid. 25, obr. 9 Małyszyn, gm. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w pasie drogi wojewódzkiej 481
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 109/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 12.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Stryków

4. Adres inwestycji

Działki nr 199/7, obr. Niesułków i działka nr ewid. 233, obr. Niesułków Kolonia, gm. Stryków

5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 708
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 wniosek pozostawiono bez rozpoznania

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 108/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.12.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działka nr ewid. 83/2, 7 obręb 4 Skierniewice

5. Opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 107/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Veolia Energia Łódź S.A.

4. Adres inwestycji

dz. nr   1/29, 1/10, 1/40, 1/31 obr. W-29, m. Łódź -  Al. Śmigłego - Rydza - droga krajowa Nr 14.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci ciepłowniczej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 106/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 25.11.2016 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Brójce

4. Adres inwestycji

Działki nr 138, 329/7, 385/5, obr. 2 Bukowiec,gm. Brójce

5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 713
6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 105/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Koluszki

4. Adres inwestycji

dz. nr  259 obr. 7 oraz dz. nr 34, 19/8 obr. 8,                       m. Koluszki – ul. Partyzantów -  droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 104/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 24.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Koluszki

4. Adres inwestycji

dz. nr 66/6, 66/4, 66/5, 177/1 obr. 1, dz. nr 1/30, 1/10, 1/29, 1/19, 1/17, 1/4, 1/25 obr. 4, m Koluszki ul. Brzezińska – droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 103/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 17.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Rozprza

4. Adres inwestycji

dz. 53 obr. Rozprza

5. Opis projektowanego obiektu Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 103/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 17.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4 w Koluszkach

4. Adres inwestycji

dz. nr  98 obr. 6, m. Koluszki – droga wojewódzka Nr 715.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 102/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 16.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kowiesy

4. Adres inwestycji

dz. nr 152, 553/1 obr. 23 Wola Pękoszewska, dz. nr 100/3, 60/2, 59/4, 58/4, 54/4, 52/3, 44/2, 47/3, 110/4 obr. 27 Zawady, dz. nr 85/3 obr. 11 Kowiesy.

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 101/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

ul. Krakowskie Przedmieście 45 w Piotrkowie Trybunalskim , działka nr 146/1 obręb 32

5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacyjnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 101/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 09.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 262 obręb 15 Orchów, 102 obręb 9 Kopyść

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 100/BH
2. Data wpływu zgłoszenia 04.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto i Gmina Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21 , 98-355 Działoszyn

4. Adres inwestycji

Działka 350  obręb Kolonia Lisowice, gmina Działoszyn

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 4.12.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 99/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Z.U.K. w Brzezinach Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 2828, obr. 8 Brzeziny

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w graniach pasa drogowego

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 10.12.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 99/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 07.11.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Mater-Bud Sp. z o. o.
4. Adres inwestycji

Działki nr ewid. 5/9, 5/27, 5/44 obręb P-08 Łódź (DK1)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 zgłoszenie pozostawione bez rozpoznania

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 98/SA
2. Data wpływu zgłoszenia 25.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Żytno

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 57, obręb 0030 Żytno, m. Żytno

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 25.11.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 97/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 19.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

4. Adres inwestycji

Działka nr 146/1 obręb 32 Piotrków Trybunalski

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu brak sprzeciwu do zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 97/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji ul. Wojska Polskiego - droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z ul. Bankową, dz. 1 obr. A-4
5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 96/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji ul. Wojska Polskiego - droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z ul. Kombatantów i ul. Wolności w Aleksandrowie Łódzkim, dz. 1 obr. A-5
5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 95/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 21.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Aleksandrów Łódzki

4. Adres inwestycji

ul. Warszawska- droga krajowa nr 71, skrzyżowanie z Pl. Kościuszki, dz. 528/2 obr. A-1

5. Opis projektowanego obiektu

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV – doświetlenie przejścia dla pieszych

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.11.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 94/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 146/1 obr. 32 Piotrków Trybunalski

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 28.11.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 94/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 10.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP ENERGETYKA S.A., Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej

4. Adres inwestycji

Działka nr 72/9, obr. Stryków S-1 oraz działka nr 314, obr.  Tymianka – teren kolejowy zamknięty

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 93/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 05.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

 Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu zgłoszenie bez rozpatrzenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 92/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 03.10.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

 dz. nr  1528/1 obr. Ksawerów - droga wojewódzka Nr 482 – ul. Łódzka 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 91/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1152/3, 1153/3, 1154/3, 1155/3, 1156/3, 1157, 497, 498/1, 499/1, 500/3, 501/3, 1013/3, 502/3, 503/3, 504/3, 505/3, 506/3, 507/3, 508/3, 1014/3, 1016/3, 1017/5, 1177/6, 1178/6, 1179/6, 1180/3, 1582, 1226/3, 1226/5, 1227/3, 1228/3, 1229/3, 789/1, 817/13 obręb 19 Wiaderno, dz. nr ewid. 277 obręb 6 Jadwigów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 345+800 do km 347+000 i od km 345+830 do km 345+980

6. Data wniesienia sprzeciwu 07.11.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 90/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 1209/3, 1557/6 obręb Wolbórz

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 338+740 do km 339+600

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 89/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi,

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 41, 33/6, 118 obręb Rawa-Podlas

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 380+150 do km 380+800

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 88/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji

Działki nr 16/3, 18/28, 22/1, 22/2, 22/4, ¼, 1/3, 1/5 obręb Piotrków Tryb.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 87/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji
  • Od km 324+772 do 386+000
  • od km 342+370 do 344+470
  • od km 342+840 do 344+470
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 86/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 27.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

4. Adres inwestycji

działka 41, obręb Rawa, Podlas

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego drogi ekspresowej S8

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 85/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Koluszki
4. Adres inwestycji

dz. nr 1221 obr. 5, m. Koluszki – teren zamknięty kolejowy.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 84/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Teren
4. Adres inwestycji

dz. nr  231/2 obr. 3, dz. nr 1, 72/3 obr. 4,m. Bełchatów – ul. Pabianicka, DW Nr 485.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa drugiego toru linii napowietrznej oraz linii kablowej nn.

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 83/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 13.09.2016r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto
4. Adres inwestycji

dz. nr 621/1 obr. Z-138, m. Zgierz, dz. nr 273/1 obr. 24 Lućmierz Las, gm. Zgierz, droga krajowa Nr 91

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn

6. Data wniesienia sprzeciwu nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 82/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 30.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA OSTRÓWEK z siedzibą w Ostrówku 115
4. Adres inwestycji

Działka nr 445 (droga krajowa nr 45), obręb Nietuszyna, gm. Ostrówek

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 81/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 25.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Bełchatów 

4. Adres inwestycji

Miasto Bełchatów, ul. Czapliniecka - droga wojewódzka nr 484, działki o nr ewid. 25/4, 4/2, 14/7 obręb 2. 

5. Opis projektowanego obiektu

Miasto Bełchatów, ul. Czapliniecka - droga wojewódzka nr 484, działki o nr ewid. 25/4, 4/2, 14/7 obręb 2. 

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 80/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 24.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działki nr 157/10 i 157/11 obręb B-53 w Łodzi

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji deszczowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 zgłoszenie bez rozpatrzenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 79/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 08.08.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Żytno

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 57 obręb 0030 (droga wojewódzka nr 785)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu 28.09.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 29.07.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Grabica

4. Adres inwestycji

Dz. nr ewid. 38, obr. 11, m. Kamocin. Gmina Grabica

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi wraz z przepompowniami, zasilaniem energetycznym oraz zjazdami do przepompowni

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.09.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.07.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Fabryka Mebli „Bodzio” Bogdan Szewczyk Sp. j.

4. Adres inwestycji

Dz. nr 2/82 obr. P-29 , m. Łódź, ul. Jana Pawła II

5. Opis projektowanego obiektu

budowa  hydrantu P. Poż.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 77/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.08.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Gidled

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 157 obręb Wojnowice (droga wojewódzka nr 784)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 02.09.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 76/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 22.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

4. Adres inwestycji

Działka nr 55 (droga wojewódzka nr 702), obręb Wojciechowice, gm. Krzyżanów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu Nie wniesiono sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 75/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 22.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa Operator S.A. Oddział w Płocku

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 624 obr. 1 Łęczyca Miasto

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu brak sprzeciwu do zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 74/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 20.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa - Operator S.A.,

4. Adres inwestycji

dz. nr 387/1 w obr. 7, m. Kiernozia, gm. Kiernozia (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 584).

5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii kablowej nN-0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.08.2016 r,. nie wniesiono sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 73/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.07.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 32/1 obręb K-21 w Konstantynowie Łódzkim w pasie drogi krajowej nr 71

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 72/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 27.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 w Brzezinach 

4. Adres inwestycji

dz. nr 1960/1 – droga wojewódzka Nr 715, m. Brzeziny,dz. nr 2828 – droga krajowa Nr 72,m. Brzeziny.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 29.07.2016 r.. nie wniesiono sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 71/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 21.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ATAL S.A. ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

Działka nr 1/24 obręb W-14 Łódź-Widzew (teren kolejowy zamknięty)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 70/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 09.06.16
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

Piotrków Trybunalski, ul. Śląska, dz. nr ewid. 107/8, 107/9, obr. 34

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.07.2016
Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 69/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

4. Adres inwestycji

Jednostka Wojskowa nr 4392 Nowy Glinnik
Garnizon Tomaszów Mazowiecki

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznych nn - kabli zasilających i sterowniczych, budowa sieci elektr. oświetlenia terenu

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 27.06.2016 r

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 68/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 23.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

ul. Al. Śmigłego – Rydza w Łodzi, dz. nr ewid. 158/48

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 4.08.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 67/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 16.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

4. Adres inwestycji

ul. Kutnowska (droga woj. 702) w m. Piątek, gm. Piątek, pow. łęczycki, dz. 93 obręb 24 Piekary.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.07.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 66/MM
2. Data wpływu zgłoszenia 13.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Piotrków Trybunalski

4. Adres inwestycji

Piotrków Trybunalski, ul. Śląska, dz. nr ewid. 107/8, 107/9, obr. 34

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 65/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 13.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 42 obręb 19 Skierniewice, działka nr ewid. 1/1 obręb 2 Skierniewice (DK 70)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektroenergetycznej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.07.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 64/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 02.05.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Mariusz Banasiak

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 388/8, 388/9 obręb W-47 Łódź (DK 72)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w Łodzi

6. Data wniesienia sprzeciwu 24.06.2016 r., brak sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 63/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 29.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Atal S.A. ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn

4. Adres inwestycji

dz. nr 1/24 obr. W-14, m. Łódź, przy ul. Pomorskiej 168/170 w Łodzi.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci elektrycznej, przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu 10.06.2016 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 62/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 22.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Ksawerów

4. Adres inwestycji

ul. Łódzka, ul. Łaska w Ksawerowie

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.05.2016 r..

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 61/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 20.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji

Droga krajowa nr 91  ul. Śląska w Piotrkowie Trybunalskim  od ronda Lecha i Marii Kaczyńskich do rzeki Strawy

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 91

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 60/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 14.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

4. Adres inwestycji

Działki nr 361/2, 361/3 (droga krajowa Nr 71), Wola Zaradzyńska, gm. Ksawerów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 59/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 13.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń

4. Adres inwestycji

Działka nr 39 (droga krajowa Nr 74), obręb Widoradz, gm. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 58/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 12.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 144, 143, 142, 141, 154, 139/1, 140, 361, 192, 193, 194, 199, 224 obręb 56 Żurawia 

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa kanalizacji kablowej i sieci kanalizacji deszczowej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.05.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 57/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 08.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Kodrąb

4. Adres inwestycji

działka nr ewid. 422 obręb 0008 Kodrąb (pas drogowy drogi krajowej nr 42)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 09.05.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 56/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 07.04.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Energa – Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

4. Adres inwestycji

Działka nr 405, obr. 1 w Łęczycy (TKZ)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 55/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 25.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 33 obręb 50 Radomsko

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 54/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 16.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid.: 107/3, 508, 289/4, 136, 135/1, 290/9                      w obr. Karczmy, gm. Zelów (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej).

5. Opis projektowanego obiektu

rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.04.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 53/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 17.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź

4. Adres inwestycji

Działka nr 362 obręb 11 Szczyty, gmina Działoszyn

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 52/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Paradyż

4. Adres inwestycji

m. Dąbrówka, m. Paradyż, gm. Paradyż - ul. Konecka  (droga krajowa Nr 74).

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.04.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 51/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Góra Św. Małgorzaty

4. Adres inwestycji

Działki nr 128 obr. 24 Tum, nr 252 obr. 16 Marynki, nr 511 obr. 25 Witaszewice, 206 obr. 19 Orszewice, w drodze wojewódzkiej nr 703

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 50/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 11.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Góra Św. Małgorzaty

4. Adres inwestycji

Działka nr 293 obręb 5 Nowy Gaj, droga wojewódzka nr 703

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 49/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Port Lotniczy Łódź

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 83/1 obręb P-34 Łódź
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci elektrycznej oświetleniowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.04.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 48/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 09.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, Moszczenica

4. Adres inwestycji Droga woj. 716, działka nr 172 obręb Moszczenica
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø110 o długości 209,16 m
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 47/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o.  Skierniewice ul. Mokra Prawa

4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 70 ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skierniewicach, dz. 7, 163/22, 163/30, 163/42, 163/45, 163/47, 163/51, 193 obręb 4 Skierniewice 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 70 ul. Sobieskiego i ul. Unii Europejskiej w Skiernieiwcach
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 21.04.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 46/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 03.03.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Łask

4. Adres inwestycji działka nr ewid. 218 obręb 26 Wola Łaska; 372/1, 372/2 obręb 23 Teodory
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci wodociągowej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 18.04.2016 r., brak sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 45/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 29.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja SA, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

4. Adres inwestycji Rawa Mazowiecka, ul. Aleksandrówka, ul. Biała (droga woj. 725), działki nr 221/5, 217/1, 81/8, 81/13, 70/5, 71/1 – obręb 3.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.04.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 44/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 26.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miasto Łódź

4. Adres inwestycji

działki nr ewid. 22/7, 22/4 obręb W-4, 1/11, 1/12, 1/17, 334/51, 331/21, 637/2, 271/3, 332/2 obręb W-9, 1/4 obręb W-10 Łódź (DK 72)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Brzezińskiej w Łodzi (na odcinku od ul. Marmurowej do ul. Pstrowskiego)

6. Data wniesienia sprzeciwu 27.04.2016 r.,
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 43/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Poddębice 

4. Adres inwestycji

dz. o nr ewid.:  300/1, 537 obr. Praga - droga krajowa Nr 72.

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 25.03.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 42/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 05.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33

4. Adres inwestycji

JW. 4395 Leźnica Wielka, działki nr 205/23, 250/6 obr. 12 Opole, gm. Parzęczew, woj. łódzkie

5. Opis projektowanego obiektu

Przebudowa i budowa systemu elektroenergetycznego na terenie JW. 4395 Leźnica Wielka

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 41/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 03.02.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bolimów, ul.Łowicka 9, 99-417 Bolimów

4. Adres inwestycji

Działki nr 426/4 i 487/1 obr. Bolimów, nr 3/2 obr. Ziemiary (przejście pod autostradą A-2)

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 40/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 27.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji działka nr 79 obręb Walew (DK 91)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci cieplnej.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.03.2016 r., brak sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 39/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 08.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Daszyna

4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 91 gm. Daszyna  działki nr 40 obręb Daszyna i nr  79 obręb Wlaew
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci i przyłączy wod – kan w pasie drogowym drogi krajowej nr 91
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 17.03.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 38/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 20.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zarząd Województwa Łódzkiego

4. Adres inwestycji działka nr 47/4 obręb 15 Wola Rakowa, gmina Brójce (DW 714)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia zatok autobusowych
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 37/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 11.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź-Miasto

4. Adres inwestycji działki nr  344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1 obręb 12 Maszkowice, gmina Ozorków (DW 708)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 22.02.2016 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 36/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 08.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

4. Adres inwestycji Działka nr ewid. 83/1, obr. P-34
5. Opis projektowanego obiektu Zaprojektowanie i budowa płyty postojowej dla samolotów stanowiącej połączenie płyt postojowych PPS1 i PPS2 wraz ze stanowiskiem odladzania samolotów Etap 2- przebudowa sieci elektrycznej oświetleniowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 35/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 07.01.2016
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź – Miasto                  z siedzibą przy ul. Tuwima 58 w Łodzi

4. Adres inwestycji dz. o nr ewid.: 69/21, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/3, 74/10, 69/22, 75/7 w obr. W-34, m. Łódź, ul. Rokicińskiej - droga wojewódzka Nr 713 
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej nn.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.02.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 34/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 31.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Koluszki

4. Adres inwestycji na dz. o nr ewid. 66/1 w obr. 1, dz. nr 98, 105/1 w obr. 6, dz. nr 34 w obr. 8 m. Koluszki.   
5. Opis projektowanego obiektu Budowa wyprowadzeń sieci kanalizacji sanitarnej PCV 160.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 01.02.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 34/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 29.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Urząd Miejski w Ozorkowie

4. Adres inwestycji działka nr 10/6 obr. O-11
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.02.2016 r., brak sprzeciwu.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 33/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 14.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej z siedzibą przy ul. Sławińskiej 7/9 w Warszawie 

4. Adres inwestycji dz. nr ewid. 118/1 w obr. W-30, m. Łódź (w granicach terenu zamkniętego kolejowego)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznych linii kablowych  nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 15.01.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 32/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 10.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130

4. Adres inwestycji dz. nr ewid. 305/1 w obr. 27 – Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno – droga  krajowa Nr 92.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.01.2016 r..

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 31/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 07.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

4. Adres inwestycji dz. nr ewid. 1 w obr. 15 – Wieluń,  m. Wieluń, ul. 18-go Stycznia – droga wojewódzka Nr 486.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji deszczowej. 
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 08.01.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 30/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 10.12.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kawęczyn
4. Adres inwestycji Droga wojewódzka  707   w m.  Nowy Kawęczyn gm. Nowy Kawęczyn
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 707, na działce  nr 82/2 obręb Nowy Kawęczyn oraz działka nr 50/1 obręb Nowy Dwór Parcela
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 4.02.2016 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 29/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 30.11.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Gmina Zelów
4. Adres inwestycji

Droga wojewódzka  483   w m.  Kurówek gm. Zelów

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 483, na działce 327 obręb 18 Kurówek

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.01.2016

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 28/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.11.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Łasku
4. Adres inwestycji

na dz. o nr ewid. 18/2 obr. 4-Łask – droga wojewódzka – ul. Armii Ludowej.   

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sici kanalizacji sanitarnej wraz                             z odgałęzieniami.

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.12.2015 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 27/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 20.11.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Gmina Zgierz
4. Adres inwestycji

Działki nr 127/2 i 845/1 obręb 5 Biała, gmina Zgierz w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 702

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia  ulicznego

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

21.12.2015 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 26/RP
2. Data wpływu zgłoszenia 16.11.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji

Działka nr 44 (droga krajowa nr 45) w miejscowości Gaszyn, gm. Wieluń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej niskiego napięcia

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 17.12.2015 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 25/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 30.10.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku

4. Adres inwestycji

Działka nr 244/1 obręb 18 Łask, droga wojewódzka nr 481

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

21.12.2015 r.

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 24/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 14.10.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto Kutno
4. Adres inwestycji Działka nr 295/10 obr. 3 Sklęczki, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, Kutno
5. Opis projektowanego obiektu Sieć kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.11.2015

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 23/MR
2. Data wpływu zgłoszenia 07.10.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Aleksandrów  Łódzki
4. Adres inwestycji Aleksandrów Łódzki ul. Konstantynowska dz. 297/2 obr A-9; dz nr ewid.: 11/1, 10/4, 29/2 obręb Rąbień  AB.
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej  oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.11.2015 r., brak sprzeciwu

 

Lp.

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1. Liczba porządkowa zgłoszenia 22/ŁR
2. Data wpływu zgłoszenia 28.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energa Operator  S.A. 
4. Adres inwestycji dz. 304/3 obr. Witonia, droga krajowa nr 60
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 13.11.2015 r., brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 21/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 30.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Miasto Radomsko
4. Adres inwestycji działka nr 1/6 obr. 7 Radomsko
5. Opis projektowanego obiektu Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 12.11.2015 r., brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 20/ŁR
2. Data wpływu zgłoszenia 23.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PKP Energetyka S.A.
4. Adres inwestycji Stacja Łódź Olechów
5. Opis projektowanego obiektu Wymiana złącz kablowych, budowa linii kablowej i przyłączy
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 5.11.2015 r., brak sprzeciwu

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 19/ŁR
2. Data wpływu zgłoszenia 18.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja S.A.
4. Adres inwestycji działka nr 50/1 obręb 18 Nowy Dwór Parcela, DW 707
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci nn
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 2.11.2015 r., brak sprzeciwu


 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 18/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 18.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
Sp. z o.o.
4. Adres inwestycji Działka nr 2 obr. 3 Tomaszów Mazowiecki
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu 26.11.2015 r., brak sprzeciwu
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 17/IK
2. Data wpływu zgłoszenia 16.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Wieluń
4. Adres inwestycji Działka nr 408, obręb 8 Wieluń (droga krajowa nr 45)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 16.10.2015r

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 16/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 11.09.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Bolimów
4. Adres inwestycji Działki nr 4o obr. Jasionna, 201/1 Kęszyce Wieś, gmina Bolimów
5. Opis projektowanego obiektu Budowa kanalizacji teletechnicznej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.10.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 15/MN
2. Data wpływu zgłoszenia 4.08.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora P4 Spółka z o.o.
4. Adres inwestycji Działka nr 110/4 (droga krajowa nr 70) i nr 18/9, 18/5 (teren kolejowy zamknięty) obr.27 Zawady, gmina Kowiesy
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
6. Data wniesienia sprzeciwu 23.10.2015
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 26.10.2015

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 14/ŁR
2. Data wpływu zgłoszenia 21.08.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Energia-Operator S.A. Oddział w Płocku
4. Adres inwestycji działka nr 304/3 obręb Witonia
5. Opis projektowanego obiektu Budowa napowietrznej linii nn
6. Data wniesienia sprzeciwu brak opłaty skarbowej – zwrot zgłoszenia
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 13/MR
2. Data wpływu zgłoszenia 11.08.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Opoczno
4. Adres inwestycji Działki nr  163 i 61/7 obr. 12 Kruszewiec, gmina Opoczno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu Wojewoda Łódzki nie wniósł sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 11.09.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 12/MR
2. Data wpływu zgłoszenia 11.08.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Sławno
4. Adres inwestycji Działki nr  64 i 1313/LP obr. Prymusowa Wola, gmina Sławno
5. Opis projektowanego obiektu Budowa oświetlenia ulicznego
6. Data wniesienia sprzeciwu Wojewoda Łódzki nie wniósł sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5

10.09.2015 r.
 

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 11/KB
2. Data wpływu zgłoszenia 07.08.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
4. Adres inwestycji Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 01.10.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 10/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 06.08./2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Aleksandrów Łódzki
4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 72 – ul. Targowa w Aleksandrowie Łódzkim
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w drodze krajowej nr 72 ul. Targowej w Aleksandrowie Łódzkim, na działce nr 91/3  obręb A-11 Aleksandrów Łódzki
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5
17.09.2015 r.


Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 9/MR
2. Data wpływu zgłoszenia 30.07.2015.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
4. Adres inwestycji Działka nr 1370/4 obr. Korabka,  m. Łowicz (droga krajowa nr 92 )
5. Opis projektowanego obiektu Rozbudowa sieci wodociągowej
6. Data wniesienia sprzeciwu Wojewoda Łódzki nie wniósł sprzeciwu.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 8/PG
2. Data wpływu zgłoszenia 27.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Masłowice
4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 42 w Strzelcach Małych gm. Masłowice działka 976 obręb 17 Strzelce Małe
5. Opis projektowanego obiektu Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Strzelce Małe gm. Masłowice w pasie drogowym drogi krajowej nr 42
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 23.09.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 7/DC
2. Data wpływu zgłoszenia 23.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź–Miasto 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
4. Adres inwestycji na dz. o nr ewid.: 324/52, 324/51, 324/53, 324/48, 324/47, 324/44, 324/43, 324/38 w obr. W-24, m. Łódź (pas drogowy drogi krajowej Nr 14)
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 24.08.2015


Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 6/DC
2. Data wpływu zgłoszenia. 22.07.2015 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora. PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź - Teren 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
4. Adres inwestycji dz. nr 1 w obr. 4, m. Bełchatów oraz dz. nr 83/2 w obr. 39 - Zawady, gm. Bełchatów - droga wojewódzka Nr 485
5. Opis projektowanego obiektu Budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 5/PG
2. Data wpływu zgłoszenia. 21.07.2015 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora. Gmina Wieluń
4. Adres inwestycji Droga krajowa nr 45 – ul. 3 Maja w Wieluniu działka 408 obręb 8 Wieluń
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi krajowej nr 45     ul.3 Maja w Wieluniu
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5 08.09.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 4/MN
2. Data wpływu zgłoszenia. 7.07.2015
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
4. Adres inwestycji Działki nr 1482/6 i 1482/7 obr. Barkowice, gmina Sulejów
5. Opis projektowanego obiektu Wlot podczyszczonych wód opadowych do zbiornika Sulejowskiego w obszarze poligonu demonstracyjnego Barkowice Łąka.
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art.30 ust.5 06.08.2015 r.

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 3/DC
2. Data wpływu zgłoszenia. 16.07.2015 r
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora. Gmina Miasto Łowicz z siedzibą ul. Stary Rynek 1 w Łowiczu.
4. Adres inwestycji m. Łowicz ul. Łęczycka – droga wojewódzka Nr 703
5. Opis projektowanego obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i odejściami do granic posesji
6. Data wniesienia sprzeciwu  
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust.5  

 

Lp. Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
1. Liczba porządkowa zgłoszenia 1
2. Data wpływu zgłoszenia.

30.06.2015

3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora.

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź –Teren 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

4. Adres inwestycji

Działki nr 85/3, 29/6, 28/3 obr. 33 Wielopole, gm. Bełchatów, woj. łódzkie

5. Opis projektowanego obiektu

Linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr 27/11 w m. Wielopole, gm. Bełchatów

6. Data wniesienia sprzeciwu 04.08.2015 r.
7. Upływ terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5  
Informację wprowadził(a): Robert Barabasz (2015-07-02)
Informację zmodyfikował(a): Robert Barabasz (2018-01-19)
Liczba odwiedzin: 4394
Data aktualizacji: 2018-01-19 13:32:29